JON TUFTO jon.tufto@bergens-tidende.no

— Jeg har allerede tatt det opp med utdanningsminister Trond Giske, og han er innstilt på å finne penger for å få til en løsning. Mandag stoppet Statsbygg byggingen av det som skal bli Bergens tredje største bygning, bare slått av Realfagbygget og hovedfløyen på Haukeland Sykehus. Den statlige byggherren fryktet budsjettoverskridelser på over 100 mill. kroner, og torde ikke fortsette byggingen uten samtykke fra politisk hold. Storbygget ved siden av Haukeland Sykehus skal brukes i universitetets opplæring av leger, tannleger og psykologer. Det ville være uheldig å stoppe byggingen for en lengre periode, mener Frøiland. - Jeg har forståelse for at Statsbygg, med sin forhistorie, er redd for overskridelser, men det blir galt å stoppe opp på denne måten. Hvis byggestoppen blir kortvarig, kan Bygg for biologiske basalfag stå klart i løpet av våren 2002.