— Det er vanskelig å si, for når det gjelder ordensregler på denne type ting, er det fast sedvane som gjelder, sier daglig leder i Huseierforeningen i Bergen, Janneche C. Lindtner. Det som teller er rett og slett hva som har vært vanlig praksis.

Hun påpeker imidlertid at man må skille mellom borettslag og selveiende boliger.

— I borettslag har man gjerne faste vedtekter angående spyling, kosting og annet. Når det gjelder selveiende boliger er det vel mer skjønnsmessig, sier Lindtner.

— Når det gjelder leieforhold er vedlikehold av tomt i utgangspunktet utleiers ansvar, dersom det ikke er avtalt noe annet med leietaker, avslutter hun.