— Dette vil være en av kampsakene våre foran stortingsvalget til høsten, sier Tom Sverre Tomren, fylkestingsrepresentant og stortingskandidat for Miljøpartiet De Grønne.

Han foreslår en helt ny lokaltoglinje som starter i Steinestø i Åsane, går via Hylkje og Vågsbotn, forbi Ytre Arna og til Arna stasjon. Deretter kan togene bruke det planlagte dobbeltsporet gjennom Ulriken inn til Bergen stasjon, før de tar turen langs det eksisterende jernbanesporet mot Kronstad og Minde. Derfra vil partiet ha en ny jernbanetrasé mot Os.

- Billigere og enklere

— I de neste 20 årene kan en forvente at Os, som resten av fylket, vil oppleve en stor vekst både i antall innbyggere og aktivitet innen næringslivet. Dette vil presse frem nye transportløsninger, sier Tomren.

Han forteller at partiet har satt seg med for å se på hvor en fremtidig lokaljernbane bør gå, og kommet frem til dette forslaget. Det avviker fra NSB sitt forslag for lokaltog Åsane-Flesland ved at det går bak Byfjellene i stedet for igjennom, og fortsetter mot Os i stedet for til Flesland.

— Vi tror det blir langt billigere og enklere å legge toglinjen bak fjellene. Det er planlagt en massiv utbygging av Steinestø-området, og da får vi en transportutfordring der. Ved å gå via Arna får vi utnyttet dobbeltsporet og den store investeringen som gjøres der, sier Tomren.

Han ser for seg en stasjon i Vågsbotn i Åsane som kan fungere som park & ride-knutepunkt.

— Da er man ikke langt fra det sentrale senterområdet i Åsane. Om toget skal gå enda nærmere Åsane sentrum, har vi ikke tatt stilling til ennå, sier Tomren.

«Frp + De Grønne = sant?»

I første omgang mener partiet at det ikke er riktig å prioritere utbygging til Flesland. I stedet vil de gjenopplive Osbanen, togtraseen som gikk mellom Bergen og Os fra 1894 til 1935.

— Der kommer det bybane. Da kan vi heller ha et knutepunkt med ombytting fra tog til bybane. Det er viktigere å få en togløsning ned mot Os, sier han.

Dessuten ser partiet sine togplaner i lys av planene om utvikling av en godsterminal på Flesland.

— Om dette alternativet blir valgt må en ha en jernbanetrasé til terminalen, som kan koble seg på den nye Osbanen, sier han.

- Men det er staten som bygger jernbane i Norge, og nå skal alle togpengene i tiår fremover brukes til Intercity-satsing på Østlandet. Tror dere dette er realistisk å få til?

— Bergen er tross alt Norges nest største by. Oslo-området spiser store deler av samferdselskaken, men nå må vi som bergenspolitikere presse på for denne løsningen, svarer Tomren.

Hittil har Fremskrittspartiet vært partiet som har kjempet hardest for togløsninger i bergensområdet, som et alternativ til bompengefinansiert bybane. Tomren utelukker ikke en allianse med Frp om denne saken.

— Hvis vi kommer på Stortinget kan vi gå i allianse med alle som går inn for miljøvennlige løsninger, sier han.

Hva synes du om forslaget? Si din mening i kommentarfeltet!

GÅR FOR TOG: Tom Sverre Tomren, fylkestingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne.
Elias Dahlen