— Bygg i høyden og bygg mye. Det er løsningen på den vanskelige boligsituasjonen, sier leder for nærmere 20.000 studenter i Norsk Studentunion (NSU) i Bergen, Torstein Fjeldet Lunde.

— Det er behov for å tenke kreativt og nytt. Problemet i Bergen er at her er fjell på alle sider, og tomtene i sentrumsnære strøk er dyre. Ved å bygge i høyden kan boligene bli billigere, mener NSU-lederen.

Høyt, men ikke stygt

Bare 11 prosent av studentene i Bergen har tilbud om bolig til subsidierte priser gjennom Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Resten må på det private leiemarkedet, der det til dels er skyhøye priser.

— Med en studiefinansiering på 80.000 kroner i året sier det seg selv at med husleier på over 3000 kroner i måneden, og med strøm og andre levekostnader i tillegg, blir situasjonen uholdbar, sier NSU-lederen.

Bergen rådhus, som er ett av byens mest utskjelte bygg, er 14 etasjer. Studentlederen ser for seg hus som er minst seks etasjer høyere enn det.

— Tenk deg å sitte hjemme på kjøkkenet og se utover Bergen, Norges fineste by, sier Fjeldet Lunde, som mener en eller flere blokker kan plasseres i sentrum eller sentrumsnært, uten at de blir sjenerende fremmedelementer.

Vil, men får ikke penger

  • Det er et stort problem for oss å finne ledige tomter i sentrum, sier Egil T. Pedersen, adm.dir. i SiB.

Han er ikke avvisende til å tenke nytt, og bygge høyhus i sentrum.

— Boligprisene i Bergen er høye, og det er sterk vilje i Bergen kommune til å bedre på boligsituasjonen for studenter, sier Pedersen.

Skal stortingspolitikerne holde løftene sine om at 20 prosent av studentene skal ha tilbud om bolig via samskipnaden innen 2005, må 2500 nye boliger bygges i Bergen. SiB opplever at de har mange planer, men strever med å få tilskudd til byggingen.

— Vårt største problem i tillegg til å finne tomter, er å få nok statstilskudd til nye boliger. Vi jobber intenst mot politiske myndigheter. Uten tilskudd fra staten makter vi ikke å bygge boliger som er rimelige nok, sier Pedersen. SiB har i disse dager klar 80 nye hybler i sentrum. I desember er 112 nye hybler klare for innflytting på Damsgård. Reguleringsplanene for 140 nye boliger på Gyldenpris er nettopp godkjent, og SiB har fått tilskudd til halvparten.

Garanterer sted å bo

Leieboerforeningen i Bergen frykter at studenter i høst må reise hjem fordi de ikke får et sted å bo. Men SiB garanterer at alle studenter i nød skal få en seng til de klarer å finne seg sitt eget krypinn.

— Ha is i magen. Det bruker å ordne seg når semesteret kommer i gang. Et tips er å finne seg husrom utenfor byen først. Når presset begynner å avta er det lettere å finne noe mer sentralt, sier adm.dir. i Studentsamskipnaden.