Lund var med da Arbeiderpartiet og regjeringspartiene ble enige om et forsvarspolitisk forlik for ett år siden. Det innebar 118 milliarder kroner til Forsvaret, over fire år.

— En av forutsetningene var at det skulle bygges tørrdokk på Haakonsvern, sier Lund, som reagerer på at det nå er dukket opp tvil rundt spørsmålet.

— Marit Nybakk (Ap, leder av forsvarskomiteen på Stortinget, red.anm.) og jeg reiser ut til Haakonsvern mandag for å være med på et møte sammen med de ansatte. Vi vil kreve at dokken blir bygd.

Kan få mindre penger

Tørrdokken, som er anslått til å koste 235 millioner kroner, skal i utgangspunktet stå ferdig i 2006. Byggestart er i 2005.

I onsdagens Bergens Tidende ble det klart at det så langt ikke er satt av penger til dokken. Og Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) mener mulighetene for et privat-offentlig samarbeid bør utredes.

Det skjer samtidig som Kleven-gruppen har lansert muligheten for bygging av ny dokk på et av deres verft.

Leder Tor Rasmussen i verkstedklubben på Haakonsvern er bekymret for de 170 arbeidsplassene på verftet, og får støtte fra Lund.

— Vi vil gi beskjed til representantene fra regjeringen i forsvarskomiteen. Hvis ikke dokken bygges, regner vi forsvarsforliket for brutt, sier han, og legger til at det kan bety mindre penger til Forsvaret.

— Mange i Arbeiderpartiet synes 118 milliarder kroner er mye å bruke på Forsvaret. Sterke krefter vil heller bruke pengene på andre formål.

- Planene står fast

Også byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen reagerte i går på usikkerhet rundt tørrdokken. Hun vil i dag begynne på et brev til forsvarsminister Kristin Krohn-Devold.

— Dette er en viktig sak for Bergen. Det skjer så mye i Forsvaret nå at vi må følge med. En omkamp om dokken er uaktuell, departementet må følge opp Stortingets vedtak, sier Strøm-Erichsen.

Statssekretær Gunnar Heløe i Forsvarsdepartementet sier planene om en tørrdokk på Haakonsvern i 2006 står fast.

— Men det er mulig dette rundt et privat-offentlig samarbeid er noe vi bør sjekke ut.

— Er det mulig at dokken kan bli bygd et annet sted enn på Haakonsvern?

— Det har jeg ikke gjort meg noen tanker rundt, sier Heløe.