Leder for sentrumsforening i Bergen, Steinar Kristoffersen, ber kommunepolitikerne gjøre om havneplanene jo før jo heller.

Sentrum— og sentrumshandelen trenger mer folk som bor i byen. Å bruke Dokken/Nøstet-området til bare godstransport er et kostbart feilgrep, mener han.

— Bergens sentrale sjøfront kan være vår viktigste konkurransefaktor i kampen om arbeidsplassene og nye virksomheter fremover, sier Kristoffersen

Mer tillokkende

Hadde det nye gigantiske området som er fylt ut i sjøen fra Nøstet/Dokken-området vært benyttet utelukkende til cruisehavnfunksjoner og til å utvikle en spennende bydel med boliger, kontorer, barnehager, skoler, parker, kultur og fritidstilbud, butikker og serveringssteder er det min påstand at byen ville kunne tiltrekke seg mange flere arbeidsplasser og langt flere reisende, sier Kristoffersen.

Blåser liv i gamle planer

Under debatten om havneområdet på 90-tallet la sivilarkitekt Susanne Urban frem et forslag om å lage overbygget havnelager og et kombinert havn- og boligområdet med plass til 400 boliger.

Det er slike planer Kristoffersen vil blåse liv i.

BOLIGER: Her vil sentrumsforeningens leder Steinar Kristoffersen heller ha boliger enn havneområde