• Det er en klar brist i forutsetningen i slutningen om at aksjeselskap er uegnet til å løse kommunale oppgaver, sier byråd Lisbeth Iversen.

BT kunne i går presentere en rapport gjort på oppdrag av Bergen Tekniske Fagforening, som indirekte konkluderer med at Bydrift ikke bør gjøres om til aksjeselskap.

Byråd for byutvikling Lisbeth Iversen mener det er en logisk brist i resonnementet.

— Poenget er at disse oppgavene ikke er definert som kommunens kjerneoppgaver. Det er ikke slik at teknisk produksjon er noe vi må gjøre selv, sier Iversen.

Bydrift står for mesteparten av det praktiske arbeidet rundt om i byens gater og parker. Men dette mener Iversen private kan gjøre like bra.

— Det er helse, omsorg, skole og oppvekst som er kjerneområder, sier hun.

Iversen mener også rapporten bommer når den etterlyser forretningsplan og andre forarbeider for omgjøringen til aksjeselskap.

— Der er det egentlig styret i Bydrift han skyter på, og der sitter jo fagforeningen selv. På styremøtet 15. september i fjor ble det enighet om å utarbeide forretningsplan og budsjetter, og der venter jeg på en tilbakemelding, sier hun.

— Men det begynner da å bli knapt med tid hvis Bydrift skal gjøres om til aksjeselskap innen årsskiftet, slik byrådet har vedtatt?

— Poenget er at det bare er et utgangspunkt, som styret og alle andre vet. Vi skal skynde oss varsom, og 1. januar er ikke noen hellig dato, sier hun.