— Dersom dette gjennomføres har vi en bydelsreform på dødsleie, sier leder for Åsane bydelsstyre, Arvid Blommedal (Frp)

Ble kjent ved en glipp

Det var før helgen en sparepakke fra byrådet ved en glipp ble lagt ut på nettet. I henhold til pakken skal det spares 42,5 millioner kroner, men forslaget er ennå ikke sluttbehandlet i byrådet.

Et forslag i pakken er å legge ned administrasjonene for barnehager og skoler i bydelene. I stedet skal ansvaret delvis sentraliseres, og delvis overføres til den enkelte skole og barnehage. På denne måten skal det spare fem millioner kroner

— Slik det står her nå, kan man be siste mann som går fra bydelen om å slukke lyset, såfremt man ikke får noe annet å ta ansvar for i stedet, sier bydelsstyreleder i Arna, Erling Mjelde (A).

En viktig søyle

Trygve Birkeland (KrF) i Ytrebygda, Borghild Lieng (A) i Årstad og Bente Krokeide (A) i Laksevåg er alle uhyre skeptisk til forslaget. De tre mener ansvaret for oppvekst er en søyle i bydelsreformen. Ved at ansvaret for alt som har med oppvekst å gjøre er plassert i bydelene har man fått til en svært viktig samordning av disse tjenestene.

— Vi er i ferd med å få frem konkrete resultater av denne samordningen. La oss få vise resultatene. Så får folk vurdere oss på grunnlag av disse, sier Lieng.

Skal evalueres

Bystyret har vedtatt å evaluere bydelsreformen. Det er satt av to millioner kroner til å gjennomføre evalueringen.

— Å sentralisere nå forkludrer evalueringen, sier Trygve Birkeland.

— Det er et helt avsindig forslag. Vi har jo nettopp vedtatt å evaluere reformen, og så skal man tilbake til den gamle ordningen før evalueringen foreligger, sier Einar Kaarbø (H) i Fyllingsdalen bydelsstyre.

Bare Hilde Onarheim Eide (H) i Fana bydelsstyre, hilser forslaget velkommen.

God Høyre-politikk

— Dette er tatt rett ut fra Høyres program. Det er bra at de vil ha mer selvstyre til skoler og barnehager, men vil skulle gjerne hatt fritt skolevalg i tillegg.

Arvid Blommedal reagerer også på vegne av de ansatte.

— Jeg har vært tillitsvalgt i en stor bedrift. Det hadde vært uhørt om vi skulle lest i avisen at ansatte skulle sies opp. Nå sitter det folk i åtte bydelsadministrasjoner og skjelver i beina på grunn av en glipp.

Blommedal har hele tiden vært motstander av reformen, og har ingenting imot at reformen reverseres.

— Men dette er ikke måten å gjøre det på, sier han.