Hun kan likevel ikke utelukke at noen av bydelene gjør det fortsatt.

— Sosialkontorene i bydelene har fått beskjed om at folk ikke skal sendes til enkelte av hospitsene. Jeg skal sjekke om det stemmer at de likevel gjør det fortsatt. Det kan i så fall skyldes at det ikke finnes andre steder å sende folk, sier Nordeide Fløisand til BT.

Hun innrømmer at Bakkegaten bo- og omsorgssenter kanskje unngås i en del tilfeller, fordi det er for dyrt.

— De får en grunnfinansiering av kommunen, og mitt inntrykk er at det er et populært sted. Men det er den enkelte bydel som i samråd med klientene velger hvilket tilbud de vil bruke. Økonomien i bydelene er ikke så bra, så det kan hende enkelte bydeler velger en annen løsning.