Mæland sitter i programkomiteen for Bergen Høyre, som foreslår en avvikling, stikk i strid med det Høyre gikk inn for da bystyret i fjor vedtok å videreføre reformen.

— Det som har skjedd etter den tid er at Bergen har gått med 300 millioner kroner i underskudd. Og når 85 prosent av kommunens virksomhet er lagt ut til bydelene er det der vi må ta kontroll over økonomien. Jeg vil ha bydelsstyrer, men de skal ikke ha budsjettansvar, sier Mæland.

En enstemmig programkomité i Bergen Høyre støtter Mælands syn. Programmet vedtas 8. april, og inntil da er Mæland lojal overfor tidligere vedtak.

— Vi har stukket hodene våre frem og kan risikere å bli nedstemt.

8. april skal programkomiteens forslag om å avvikle bydelsreformen behandles av Høyres representantskap. Sier Høyre nei til bydelsreformen, er det flertall i bystyret for en avvikling. Både Frp, RV, SV, Pensjonistpartiet og Høyre vil kunne støtte et slikt vedtak.

— Jeg ønsker en avvikling for å kunne desentralisere ansvar lengre ned i systemet til den enkelte skole, barnehage og institusjon, sier Mæland.

Hva så med det lokalpolitiske engasjementet som kommer til uttrykk i bydelene? Mæland kan tenke seg at bydelene beholder og får et utvidet ansvar i plan og byggesaker. Skjenkesaker, gatenavn, høringssaker og politikk uten budsjettansvar, vil også kunne høre naturlig inn under et fremtidig bydelsstyre.