— Jeg ser at byrådet ønsker å forhandle med Frp, sier Liv Røssland og nevner flere eksempler:

Byrådet har fredet 80 prosentsregelen. Den sikrer at minstepensjonister skal ha minst 80 prosent av pensjonen å leve av når bokostnader er betalt. Har tidligere vært forsøkt strøket av byrådet.

Byrådet har indeksregulert sosialhjelpssatsene.

Flere sykehjemsplasser

— I tillegg er jeg veldig glad for at byrådet har gitt oss rett når det gjelder behovet for flere sykehjemsplasser, sier Røssland og viser til at byrådet varsler at et 40-talls planlagte serviceboliger i stedet vil bli bygget som sykehjemsplasser.

Men ikke alt i budsjettet gleder Frps gruppeleder.

Hun etterlyser planene om et kombinert idrettsanlegg, skole og barnehage på Leikvang i ytre Åsane. Det anlegget ble forhandlet inn på tekstplass i årets budsjett, men er helt falt ut denne gangen.

— Det finner jeg merkelig, sier hun.

Ønsker større SFO-kutt

Aps Terje Ohnstad gleder seg over at kommunens inntekter øker. - Med ny regjering er det grunn til å tro på enda større rom for å prioritere svake grupper, sier han.

Aps nye gruppeleder mener det er for dårlig å kutte SFO-prisene med tre prosent:

Ohnstad har merket seg at finansbyråden mangler 500 millioner til investeringer i årene frem til 2009. Byråden begrunner det med at omleggingen av eiendomsskatt ble stanset.

— Vi vil foreslå at den nye eiendomsskatten iverksettes som forutsatt, varsler han.

— Finansbyråd Henning Warloe er redd for at en ny rød-grønn regjering vil reversere de omleggingene som har gitt storbyene bedre økonomi. Er det grunn for det?

— Ap var mot omleggingen av selskapsskatten som tok fra fattige kommuner for å gi til andre fattige. Men noen omlegging av inntektssystemet allerede i 2006 er ikke aktuelt, det rekker ikke Stortinget, sier Ohnstad.