— Denne periodens viktigste sak skal vedtas. Vi har brukt fryktelig mye tid på den. Vi har vært opptatt av å lage en god trasé til Åsane, og jeg kan ikke se at jeg kan stå faglig inne for det som foreligger, sa Rygg på mandagens pressekonferanse.

Det som foreligger, og som var bakgrunnen for at han trakk seg som byutviklingsbyråd, er fellesforslaget fra Frp og H om å legge en bybanetunnel i området rundt Kjøttbasaren.

Godt nok

Dette fikk flertall på de respektive partienes gruppemøter på torsdag. Også Ap har signalisert at de kan støtte en slik tunnel, på visse vilkår. Høyres gruppeleder Dag Skansen har tidligere jobbet sammen med Rygg for å sende banen over Bryggen, men også han stilte seg bak kompromissforslaget torsdag.

— Valget ble tatt mot Filips overbeviselse. Men dette er en mulighet som foreligger, sier Skansen.

Han avviser byrådens påstand om at dette ikke er forsvarlig.

— Tunelen er ikke uforsvarlig. Vi har fått forsikringer om at det som foreligger er forsvarlige løsninger.

Gjennomførbart

Også Frps gruppeleder, Tor Woldseth, avviser at tunneltraseen ikke lar seg gjennomføret.

— Det var mange tunnelvarianter som ble lagt frem for bystyret, og bystyret har sagt at de ønsker seg en tunnel. Filips vurderinger får være hans vurderinger, men dette mener vi ikke er uforsvarlig.Begge to synes det er beklagelig at Rygg trekker seg, men har respekt for byrådens avgjørelse.

— Det er trist at han går, sier Woldseth.