— Diskusjonen BT har hatt de siste dagene om trasévalg gjennom sentrum har vært viktig. Og la det være sagt med en gang: Arbeiderpartiet har ikke konkludert om Bryggen eller tunnel ut av sentrum. Det gjør vi først når utredningene foreligger. Viktigst nå er likevel å diskutere om Bybanen til Åsane blir et reelt alternativ til bilen. Samlet reisetid fra Åsane og andre stopp i nordre bydel må bli en del av den debatten som pågår, sier Harald Schjelderup.

Hverdagslogistikken

Som gruppeleder for Aps bystyregruppe har han fått henvendelser fra en rekke personer i Åsane og Sandviken.

— De er opptatt av å få hverdagslogistikken til å gå opp. De vil vite om en bybane til Åsane blir viktig for dem. Hensikten er jo ikke å komme med et nytt kollektivtilbud som bare flytter folk fra buss til bybane. Målet må jo være at de som i dag kjører bil fra Åsane og andre steder i nordre bydel, lar bilen stå fordi Bybanen er et godt alternativ til den, sier Schjelderup.

Reisetiden avgjør for Ap

— Reisetiden fra Åsane til sentrum, med tilknytning videre, blir helt sentral når Ap skal ta en beslutning for hva vi vil stemme for, sier gruppelederen.

— Men vi skal være så ryddige at vi venter på utredningene om de forskjellige trasévalgene før vi konkluderer, sier han.

- Svært mange i Ap har allerede sagt at de er negative til bybane over Bryggen?

— Ja, jeg legger ikke skjul på at mange i Ap vil ha en tunnelløsning. Men vi har ikke konkludert. Og som gruppeleder holder jeg igjen til vi har hatt en grundig diskusjon.

— Du sier at reisetiden er viktigst. Ser du da for deg en klassisk T-bane i hurtigfart med få stopp?

— Bybanen er vedtatt for å dekke et nærtransportbehov, ikke være en ekspressrute. Det er derfor klart at det må være flere stopp mellom Åsane og sentrum også. Banen må være et alternativ i befolkningsrike områder hele veien til sentrum. Og det må være enkelt for mange å komme til stoppestedene. Det diskuteres jo også bane lenger enn til Åsane senter, der en motorvei ligger parallelt. Valg av trasé, antall stopp, og ikke minst tidsaspektet må derfor bli gjenstand for grundig diskusjon når dette skal debatteres videre. Og for meg ligger det i bunn at Bybanen må være et pålitelig og raskt alternativ, sier Harald Schjelderup.

— En helt annen debatt er om Bryggen av kulturvernhensyn egner seg som trasévalg, sier han.

Mange stopp i Sandviken

Gruppeleder Tor A. Woldseth i Frp bekrefter overfor BT at hans parti også er opptatt av tidsaspektet, men også flere stopp i befolkningstette områder i Sandviken og videre til Åsane.

— Det er komplisert, sier han.

Planansvarlig for Bybanen, Håkon Rasmussen, viser til planprogrammet når han bekrefter at reisetiden blir nøye vurdert når de forskjellige trasévalgene skal legges frem for politikerne innen februar neste år. Det ventes størst diskusjon om Nyhavn og hvor i Eidsvåg banen skal gå i retning Åsane senter.