Det hevder prosjektleder Lars Chr. Stendal, som leder arbeidet med planlegging av bybanen i Bergen.

Tallene som ligger til grunn for denne påstanden er følgende:

  • Antall passasjerer: SINTEF-rapporten om bybanen som kom ut i fjor sommer legger til grunn 45.000 påstigninger hver virkedag når bybanen er bygget helt frem til Flesland. Tilsvarende tall for Lagunen og Nesttun er henholdsvis 35.000 og 26.000.
  • Billettprisen: bybanekontoret legger til grunn den gjennomsnittlige billettprisen hos Gaia Trafikk, som er ca. 13 kroner, eller litt over det.
  • Antall dager: Med utgangspunkt i 250 virkedager blir regnestykket for inntektene slik:

45.000 påstigninger x 13 kroner x 250 dager = kr. 146.250.000.

  • Utgifter til drift: Disse må trekkes fra de beregnete inntektene. I stortingsproposisjonen om bompengefinansiering av Bergensprogrammet legges det til grunn at driftsutgiftene for bybanen vil ligge på rundt 100 millioner kroner, inkludert avskrivninger av vognparken.

— Dette har vi solid dokumentasjon for fra andre byer som har bybane i drift, sier Lars Chr. Stendal.

Med alle disse tallene som grunnlag, vil dermed inntektene til bybanen overstige utgiftene med 46 millioner kroner.

— Og husk at all vekst ut over 45.000 passasjerer går rett på bunnlinjen i regnskapet. I motsetning til et bussbasert system, vil bybanen ha kapasitet til stor passasjervekst uten at det må investeres i flere vogner eller ansettes flere førere, sier Stendal.