I 63 år har åsabuen Richard Tuft jobbet som lastebilsjåfør. Han har samlet underskrifter i protest mot bybanen, som han mener er sløseri med skattepenger. – Traseen burde brukes av store busser i stedet, sier han til Åsane Tidende.

I forkant av vedtaket av bybanebyggingen arbeidet åsabuen Richard Tuft (79) aktivt for å få prosjektet stoppet. Han er overbevist om at pengene kunne vært langt mer effektivt brukt. 1600 underskrifter ble imidlertid ikke utslagsgivende, og byggingen av traseen er nå i full sving sør for Bergen. Politisk vises det dessuten stor vilje til å utvide bybanen til også å strekke seg til Åsane noen år fram i tid.

Richard Tuft mener det er et fornuftig tiltak å avlaste de stadig tettere trafikkerte innfartsårene, med et kollektivtilbud som går raskere enn å kjøre privatbilere. Å bygge bybanen mener han imidlertid er rent sløseri med skattepenger.

— Mer frihet

Selve traseen er fornuftig, og prioriteringene er gode. Det som ikke er en god prioritering, er at man legger dyre skinner, og kjøper like dyre bybanevogner. Han forteller at bybanevognene, som har en prislapp på omlag 25 millioner kroner per stykk, ikke vil ha noen nevneverdig bedre funksjon enn toetasjes busser, eller busser med to ledd.

— For prisen vi må betale for denne første bybanen, kunne vi i stedet kjøpt 200 nye toetasjes busser. Disse bussene kunne kjørt i det samme traseen, og man kunne brukt bussene også andre steder. Man hadde hatt mer frihet, og man hadde spart mange penger, sier Tuft.

- Henger etter

Richard Tuft har selv vært yrkessjåfør i 63 år. Han har selv kjørt 25 meter lange vogntog, og mener ikke det er noe problem å benytte så lange kjøretøy også til kollektivtransport.

— I et slikt trasé ville det være helt perfekt. Men først og fremst er dette en økonomisk gevinst. Jeg synes det er underlig at vi i Bergen skal henge etter resten av Europa, der bybaner og togskinner er på vei ut.

Tuft viser oss bilder fra Tyskland, der det satses for fullt på toetasjes busser.

— Både i Sverige og Tyskland kjøpes det nå inn mengder av slike busser. De har den rette kapasiteten, og de er billige. Langt billigere enn en bybane. Det er sløseri å legge skinner på dette traseen, avslutter han.

Ryggrad

Bybanen skal i første omgang bygges fra Bergen sentrum til Nesstun. Dette første byggetrinnet vil ifølge Bergen kommune koste 1,8 milliarder kroner, og skal etter planen være klart for passasjertrafikk sommeren 2010. Kommunen skal så påbegynne videre bygging av bybanetrasé til Flesland.

Kommunen selv betegner bybanen som bergenstrafikkens framtidige ryggrad, som skal få bukt med de stadig økende køproblemene på mange av hovedårene. I tiden fram til 2015 skal det investeres rundt 5,5 milliarder kroner til nye samferdselsprosjekter i Bergen kommune.

Skinnene legges

Informasjonsrådgiver ved Bybanekontoret i Bergen, Rune Jenssen, slår fast at diskusjonen vedrørende bybane eller ikke bybane mot sør, er over. Han sier det er urealistisk å gjøre om på et flere år gammelt vedtak, og han understreker at buss-alternativet har vært nøye debattert og vurdert.

— Forslaget om duo-busser ble framlagt av Gaia, jeg tror det var i 2002 eller 2003. Dette ble vurdert nøye, og man valgte å gå for en løsning med skinner. Dette er et valg som er gjort, og det er ikke aktuelt å gjøre om på det nå. Allerede i neste uke legges de første skinnene i Bergen, forteller han.

- Toget gått

Om 14 dager skal bystyret vedta neste byggetrinn av bybanen, til Rådalen. Rune Jenssen forteller at han ikke kan ta stilling til om busser er et alternativ om bybanen skal bygges mot Åsane.

— Det er i så fall et politisk spørsmål, og det kan ikke jeg mene noe om nå. Det er viktig å understreke at hver krone som brukes på dette, blir nøye vurdert. Om Tuft mener at det er sløseri, får det stå for hans egen regning. Diskusjonen vedrørende bybanen i sør er imidlertid over. Det toget er gått, avslutter han.

Andreas Isaksen, Åsane Tidende