JOHN LINDEBOTTEN john.lindebotten@bt.no

Dette var noe av budskapet NSBs visekonsernsjef Arne Wam hadde med i vesken til møtet med Bergen kommune i går. Budskapet ble godt mottatt. — Det var en god dag både for meg og for Bergen, sier byråd for miljø og byutvikling, Tom Knudsen, til Bergens Tidende. Knudsen føler nå at Bybanen er kommet skikkelig på sporet. Det samme gjør byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen. Og Arne Wam gjorde ingenting for å dempe optimismen. Nygårdstangen - NSB er villig til å trekke seg ut fra Minde. I neste uke vil vi sende et brev om dette til Jernbaneverket. Vi har allerede snakket med Jernbaneverket, og har inntrykk av at de ser positivt på mulighetene for å kjøre Bybanen på Kronstadsporet når det blir ledig, sier Arne Wam til BT. Men han presiserer in ting: - NSB har behov for garantier om at godsvirksomheten kan holde frem på Nygårdstangen, kanskje ikke i femti år, men i hvert fall et godt stykke inn i fremtiden. Nytt signalsystem Wam gjør oppmerksom på at NSB har et verksted på stasjonsområdet i Bergen som Bybanen kan benytte.- Det ble bygget for ganske få år siden. Der er det ledig kapasitet, og det kan gjøre tjeneste for Bybanen. Men Bybanen forutsetter at det investeres i nytt signalsystem på Bergen stasjon. Det vil koste rundt regnet 100 millioner kroner, som må gå over Bybanens budsjett. Gevinsten blir likevel svært stor, for jeg regner med at Kronstadsporet kan gjøre Bybanen 300 til 350 millioner kroner billigere i forhold til de 920 millioner som er regnet med fra Bergen sentrum til Nesttun, sier Arne Wam. Kanskje lønnsom - Kan NSB også tenke seg å drive Bybanen alene?- Alene eller i samarbeid med andre. - Kanskje NSB også har rullende materiell som kan brukes på bybanestrekningen?- Det har vi, og vi ser muligheter for å kombinere Bybanen med lokaltoget til Arna.- Hvilke muligheter ser du for at Bybanen kan bli bedriftsøkonomisk lønnsom?- Det er ikke utenkelig hvis den legges gjennom områder med mye publikum. Tilknytningen til Haukeland sykehus er viktig. Det samme er utbyggingen av Høyskolen på Kronstad. Det vil være et stort pluss for Bybanen hvis den kan knyttes til et vitalisert næringsområde på Minde som også inneholder et nytt Brann Stadion. Når vi så tenker oss at Bybanen kan bygges helt ut til Flesland, så blir det jo virkelig flukt over planene, sier visekonsernsjefen i NSB.