• Bybanen må skrinlegges dersom prosjektet blir for dyrt, sier Ruth Grung og kaster en brannfakkel inn debatten om kollektivtrafikken i Bergen.

RAGNHILD HOV

— Det nå er nødvendig at Bergen prioriterer hvilke kollektivtrafikk-system byen vil satse på.

Grung legger vekt på at bygging av bybane er nedfelt i partiprogrammet. Likevel advarer hun partifellene mot å innta det hun kaller en religiøst og fanatisk tiltro til bybanen.

– Det kan simpelthen være at bybanen blir for dyr.

Grung regner med at de økonomiske konsekvensene av utbyggingen av bybanen langt på vei vil bli klargjort når Stortingets samferdselskomite legger frem sin innstilling om nasjonal transportplan om en uke.

— I et økonomisk perspektiv og også i et miljøpersepktiv kan det være at gassbusser vil være like hensiktsmessig, mener hun.

Grung legger vekt på at kollektivtilbudet må være et effektivt tilbud til byens befolkning som ønsker å komme seg raskt frem uten å benytte bil.

— Dessuten er det helt nødvendig på grunn av forurensing og trafikkstøv å få fjernet køene. Den kaotiske trafikksituasjonen i Bergen krever rask handling. Vi må derfor vurdere om vi har tid til å vente på bybanen, sier den frittalende Ap-kvinnen.

– det er planer for videre utbygging av både bybane, gassbusser, trolleybusser og ordinære busser. Vi må prioritere et system, sier Grung.