Arbeidstakerne er uenige om utfallet av meklingen i transport— og miljøsektoren, men har inntil videre avverget streik.

Uravstemningen blir avgjørende, ifølge Frifagbevegelse.no.

Det eneste alle de fire involverte forbundene er enige om er å sende riksmeklingsmannens forslag ut til uravstemning blant medlemmene, skriver Frifagbevegelse.no. Også NTB får opplyst fra informert hold at det har vært problemer med å komme til enighet på arbeidstakersiden og at det derfor kan bli opp til medlemmene å avgjøre om forslaget til ny avtale skal vedtas eller forkastes.

Forbundene er delt i synet på utfallet av meklingen i transport-, gods- og miljøsektoren og kommer til på sende forskjellige anbefalinger til sine medlemmer.

Fagforbundet vil ikke anbefale forslaget. I Transportarbeiderforbundet er forhandlingsutvalget delt. Et flertall på sju anbefaler medlemmene å stemme ja, mens mindretallet oppfordrer til å stemme nei. Det YS-tilsluttede Yrkestrafikkforbundet anbefaler enstemmig sine medlemmer å stemme ja. (©NTB)