• Bussene må frem selv om veiene bygges om, sier Julie Andersland.

Venstres bypolitiker etterlyser klarere strategier for hvordan man skal legge til rette for kollektivtrafikken mens det bygges på veiene.

Til høsten skal det bygges kollektivfelt i begge retninger på R 555 gjennom Breivik-krysset i Ytre Loddefjord. Utsiktene for lengre køer til og fra Bergen Vest og Sotra mot byen får Andersland til å reagere.

Hoper seg opp

— Vi ser mange eksempler på tilsvarende saker, enten det er snakk om bygging av Nyborgtunnellen, eller veiarbeider på Eidsvåg og andre steder. Det er viktig å sikre fremkommeligheten til kollektivtrafikken i byggeperiodene. Vi må ikke gå i samme fellen som på Eidsvåg, hvor bussene ikke ble prioritert nettopp i en periode hvor behovet var på topp, sier hun.

Derfor etterlyser Andersland nå mer fokus på denne problemstillingen både hos fylket og hos kommunene i Bergensregionen.

— Veiombygginger kan snus til en vinn-vinn situasjon, mener hun.

— Er vi litt lure nå, kan vi bruke alle utfordringene i forbindelse med utbyggingene til noe positivt. Om folk ser at bussene kommer frem i byggeperioder, mens bilene stor i kø på grunn av utbygging, vil enda flere velge å ta bussen. Da kan køene bli mindre enn de ellers ville vært, sier hun.

- Forsøker

— Et gammelt ordtak sier at ingenting kan bli bedre før det har vært verre, er Gustav Bahus sin umiddelbare kommentar.

Fremskrittspartipolitikeren gir Andersland rett i at veiombygging er krevende for trafikkavviklingen. Køene hoper seg opp og skaper irritasjoner blant bilistene.

— Det har vi sett både ved utbygging av Bybanen og på utbedringsprosjektene gjennom Åsane de siste årene. Og mellom Bergen og Voss hindres trafikken ofte av veiarbeid.

Han peker på at det Statens Vegvesen som har ansvar for å sørge omkjøring og trafikkavvikling langs anleggstrekninger.

— Min erfaring er at de gjør de ut kan ut fra rammene og det loveverket. Problemet er ofte det ikke finnes omkjøringsveier som passer for busstrafikken, sier Bahus.