Det vedgår politiadvokat Ole Bjørn Mevatne i Hordaland politidistrikt. Samtidig skylder han på Sogn og Fjordane politidistrikt, som hadde stuet bort beslaget.

Saken er henlagt etter bevisets stilling. Årsaken er ifølge Mevatne at politiet blant annet ikke vet om bilagene og regnskapene er komplette.

– Vil ikke spekulere – Men dokumentene var viktige i den forstand at de viste at noen hadde samlet bilag, sier han.

Dokumentene ble funnet i fjor sommer. Først i forrige uke ble saken henlagt.

– Hvorfor tok det så lang tid?

– Vi måtte jo ta oss tid til å vurdere hva det var. Vi kunne ikke bare henlegge umiddelbart fordi vi hadde funnet en kasse med papirer.

– Hvordan ville det påvirket saken hvis dere hadde hatt bilagene med en gang?

– Nå er saken henlagt, så det vil jeg ikke spekulere i.

Ronny Iden, leder for retts— og påtaleavdelingen i Sogn og Fjordane politidistrikt, kjenner ikke detaljene i saken.

– Jeg kan ikke svare på hvorfor dette skjedde, sier han. Han vet heller ikke hva som sto på listen over beslaglagte dokumenter.

– Men det skal stå så mye at dokumentene er gjenkjennelige.

– Muligens kritikkverdig – Dokumentene hos dere var bilag som politiet antok var forsvunnet. Det medvirket til tiltalen mot Vegsund. Hvilke tanker gjør du deg om det?

– Det høres jo ikke bra ut. Men det er to forskjellige saker, Hordaland politidistrikt hadde en og Sogn og Fjordane en. I hvor stor grad de som satt på vår sak burde visst dette, kan jeg ikke kommentere.

– Ifølge Vegsund var det folk i politiet som var involvert i begge sakene. I tillegg var Norwell eier av Superior. Vegsund sa også at nettopp Norwell fikk bilagene og førte regnskapene for datterselskapet. Burde ikke det holde for å kunne se en forbindelse?

– Det kan jeg ikke kommentere. Jeg kjenner ikke saken godt nok.

– Noen vil si at rettssikkerheten ikke er god når politiet sitter på viktige bevis i en sak uten å vite om det?

– Hvis politiet med ansvar for sak A ikke vet at de sitter med relevante dokumenter i samme sak, er det kritikkverdig. Men sitter de med relevante dokumenter i sak B i et annet politidistrikt, er det ikke gitt at det er kritikkverdig. Men det kan godt være at vi burde visst om det, sier han.