Hun synes byrådet bør klages inn til Fylkesmannen for brudd på alkoholloven, og oppfordrer bystyret i Bergen til å ta saken videre.

Helseminister Bent Høie sier tydelig fra om hvilke ting som er tillatt ifølge alkoholloven:

Det er ikke tillatt for en kommune å tjene ekstra penger på ølsalg, det er ikke lov å kreve at utesteder kun skal selge en type øl for å få skjenkebevilling, og det er ikke lov å ta inn et skjenkeareal for så å leie det ut igjen dyrere.

— Gjorde alt galt

Alt dette gjorde Bergen kommune under folkefesten Tall Ships Races.

— Høyres egen minister fastslår at Høyre-byrådet gjorde alt galt da de håndterte skjenkebevillingene i forbindelse med Tall Ships Race, sier Toppe.

Stortingsrepresentanten fra Hordaland sendte spørsmål om saken til helseministeren i forrige uke. Tross regjeringens kritikk mot byrådet i Bergen, mener hun Høie beskytter sine egne partifeller.

— Han unnlater å svare på mitt spørsmål om hvilke konsekvenser byrådets brudd på alkoholloven vil føre til. Det er alvorlig når en kommune, som er den lokale myndighet i alkoholloven og har stort ansvar i forvaltningen av denne, gjør så mange grove feil og konkrete brudd på lovverket. Det burde fått ministeren til å reagere, men han sitter stille i båten.

Trenger utdanning

Hun oppfordrer byrådet til å etterstrebe å holde seg innenfor alkohollovens rammer for fremtidige arrangementer i Bergen.

— Det er opp til byrådet selv å ha selverkjennelse nok og innrømme at de trenger videreutdanning og kompetanseheving i alkoholloven.