Torsdag ble den 26 år gamle albaneren og seks andre menn dømt til lange fengselsstraffer.

  1. oktober 2012 kom fem menn i tre biler mot Bergen. De ble tatt av politiet i Arnanipatunnelen. I en av bilene lå det 4,6 kilo amfetamin og 39.800 rivotriltabletter.

26-åringen satt i en følgebil, og en jevnaldrende landsmann satt i bilen der stoffet lå.

Politiets bevis var sterke, men advokaten angrer likevel på at han ba klienten om å forklare seg om sin rolle i saken.

— Når bevisene er sterke, råder jeg alltid klientene til å tilstå dersom de er skyldige. Da får de strafferabatt. Det gjorde jeg også denne gangen, men jeg angrer på det nå, sier Riple.

- Livredd represalier

Ifølge dommen fra Gulating lagmannsrett ville ikke saken ha blitt oppklart uten innrømmelsen fra den 26 år gamle mannen.

Han fortalte nemlig til politiet at det ikke var første gang narkonettverket leverte stoff til Bergen. Det resulterte i at han og fire andre også ble dømt for innførsel av narkotika i juli 2012.

26-åringen ble dømt til fengsel i fem og et halvt år, mens de andre fikk strengere straffer.

— Min klient er livredd for represalier. Han har en reell frykt for at noen skal drepe ham fordi han snakket om sin og andres rolle i saken. I ettertid ser jeg at jeg burde ha rådet ham til å holde kjeft. Det hadde vært bedre for ham å få åtte år i fengsel og ta straffen, fremfor å bli tvangsinnlagt på psykiatrisk institusjon, sier Riple.

Sikkerhetsoppbudet var stort da saken ble ført for retten i Bergen. Væpnet politi bevoktet rettslokalene. Da saken startet måtte de tiltalte sitte i retten med håndjern og fotjern.

— Bedre å sitte inne

Ifølge dommen fra lagmannsretten frykter man at 26-åringen skal ta sitt eget liv. Han er opprinnelig fra Tirana i Albania, er ugift og uten barn. Han har bak seg ett år på universitet.

Livet hans ble snudd opp-ned da han ble pågrepet av politiet i Arnanipatunnelen.

— Det hadde vært bedre for ham å sitte inne noen år ekstra enn å være redd resten av livet. Jeg er ikke stolt over rådet jeg ga ham, sier Riple.

Vil ikke presse

Han er en av Bergens mest profilerte forsvarere i narkotikasaker. Riple kjenner svært godt til miljøet, og har endret kurs.

— I alvorlige narkotikasaker vil jeg ikke presse på for å be klientene fortelle det de vet. Prisen er av og til skremmende høy. Min jobb er å fremme klientens interesser. I slike saker kan en tilståelse gjøre stor skade for han som tilstår. Det er denne saken et eksempel på, sier Riple.

Han understreker at han ikke retter kritikk mot politi eller domstol, men konstaterer at enkelte miljø kan være mer skremmende enn andre.

— Vår jobb er å gi gode råd. Ofte stemmer ikke de med politiets interesser. Jeg vil tenke meg om to ganger før jeg ber en skyldig klient tilstå dersom det kan tenkes at det er fare for represalier.

Fryktet for livet

Carl-Christian Grythe Hoff er forsvarer for kureren som kjørte bilen der narkotikapartiet lå da politiet aksjonerte i Arnanipatunnelen.

Advokat Carl-Christian Grythe Hoff.
EIRIK BREKKE (ARKIV)

— Min klient ble dømt til fem år fengsel i tingretten, men lagmannsretten reduserte straffe til to år og ni måneder. Han ble frifunnet for innførsel av amfetamin. Det er vi fornøyd med. Samtidig har saken vært en stor belastning, spesielt under varetektsoppholdet. Han har fryktet for sin sikkerhet og vært redd for represalier, sier Hoff.

Ifølge dommen bidro mannen til å oppklare saken ved å kaste lys over de andre mennenes roller.

Statsadvokat Benedicte Hordnes sier dette om Riples uttalelse:

— Jeg kan forstå at det er frykt for represalier i enkelte kriminelle miljøer.