— Dette holder ikke, sier Karl-Johan Karlsen, leder av utvalg for teknisk utbygging i Norges Handikapforbund Bergen.

— Det er ikke bra nok at man kan komme seg inn til Capio dersom man blir båret. Vi jobber mot at funksjonshemmete skal måtte ha hjelper med seg. Det føles nedverdigende for dem, sier Karlsen.

Han kjente ikke til problemene med å komme inn på Capio Røntgen før Lien fortalte han om dem. Nå vil Karlsen ta saken opp i Handikapforbundet.

— Det er diskriminerende at rullestolbrukere må gi beskjed før de kommer, mener Karlsen.

Målet for Handikapforbundet i Bergen er at klinikker som ikke er godt tilrettelagt for rullestolbrukere ikke skal få samarbeide med Haukeland universitetssykehus.

Capio er ikke i noen særstilling. Karlsen forteller om både legekontor, bydelshus og restauranter der det er vanskelig å ferdes med rullestol.