• Losen burde visst nøyaktig hvor sterk strømmen i Vatlestraumen var. Han burde også ført et så stort skip som «Rocknes» midt i leia, ikke «litt styrbord for midten».

Det sier kaptein Ole Bakkehaug om bord på «Jupiter». Han har ført «Jupiter» gjennom nettopp Vatlestraumen et utall ganger.

Bakkehaug, som var rådgiver for Bergens Tidende under sjøforklaringen i går, reagerte på flere ting los Vermund Halhjem fortalte.

-Losen var veldig upresis

Da sjøfartsinspektør Finn Paulsrud spurte losen om hvor sterk strømmen i Vatlestraumen var, svarte han at de bare hadde konstatert at «det var en del nordgående strøm i dag». Da Paulsrud spurte om strømmen var to, fire eller fem knop, svarte losen at den heller var to enn fire eller fem.

— Han var veldig upresis om hvor sterk strømmen var. Han bare anslo strømhastigheten. Men losen burde visst mer nøyaktig hvor sterk den var. Det kan du ganske lett lese ut av tidevannstabellene.

— Hvorfor er det viktig å vite dette nøyaktig?

— Fordi strømmen kan ta tak i båter og føre de ut av kurs. Jo større skip, desto mer kan strømmen ta tak i skipet og påvirke styringen. Vet man strømhastigheten, er det lettere å ta høyde for avdrift, sier Bakkehaug.

— Har strømmen først tatt tak i deg, så er det i verste fall for sent å gjøre noe, sier han.

-Kan være skjebnesvangert

Bakkehaug peker også på kursen gjennom sundet. Vermund Halhjem sa at skipet lå «litt til styrbord for midten» av Vatlestraumen. Han slo likevel fast flere ganger at «avstanden til land var tilfredsstillende».

— Tatt i betraktning størrelsen til Rocknes, så burde han lagt midt i Vatlestraumen. Er du ikke midt i, så nærmer du deg faretruende land. Det kan være skjebnesvangert siden hvit sektor fra Hilleren lykt er smal gjennom Vatlestraumen, sier han.

— Hvis du heller ikke tar høyde for strømmen, så kan du lett få problemer, sier han.

Skipet han selv fører, MV «Jupiter», har en dybde på seks meter under vannflaten. «Rocknes» går over fire meter dypere. Bakkehaug legger likevel skipet sitt midt i Vatlestraumen.

Kjente ikke stoppedistansen

I likhet med flere andre tilhørere, synes Bakkehaug at losen innledningsvis svarte unnvikende på spørsmål om hvordan han bedømte avstanden til land.

Først på et svært ledende spørsmål fra sjøforklaringens administrator, ga han uttrykk for at han aktivt brukte radaren for å måle avstanden.

Bakkehaug synes også det er litt underlig at losen ikke registrerte hvor dypt «Rocknes» lå i sjøen da han gikk om bord igjen etter bunkring i Skålevik, enda han så lastemerket da han gikk opp gangveien.

Bakkevik reagerer dessuten på at losen ikke gikk gjennom en sjekkliste da han gikk om bord i Eikefet.

— En slik sjekkliste burde blant annet inneholde skipets svingradius, stoppedistanse og antall knop ved henholdsvis sakte, halv om full fart.

Da sjøfartsinspektør Paulsrud spurte om nettopp svingradius og stoppedistanse, kunne ikke losen svare. Ikke annet enn at «han var klar over at skipet hadde lang stoppedistanse.»

— Hvis skipet kommer opp i en krisesituasjon, så bør du vite hvor lang distanse skipet trenger for å stoppe. Han bør vite om det trenger er tre-fire eller flere skipslengder, sier han.

Dårlig sikt

Losen forklarte også at det ikke var lys i Hilleren lykt da skipet var i Vatlestraumen.

— Det stusset jeg litt over. Forliset skjedde jo helt i begynnelsen av skumringen. Da skal lykten være tent. Dessuten pleier lyktene å være tent hele døgnet i vinterhalvåret. Det er mulig han husker feil eller at han ikke fulgte med på lykten, sier Bakkehaug.

Dette kan ha betydning for om «Rocknes» var i hvit eller rød sektor. Var det i rød sektor skulle ikke skipet gå der.

En ulempe for losen er den dårlige sikten på «Rocknes». På grunn av selvlosseutstyret på dekket, er det rett og slett ikke mulig å se rett frem fra midten av styrehuset. Losen må gå fra side til side på broen for å få oversikt.

— Det er veldig negativt. Trange farvann som Vatlestraumen uten sikt er et handikap.

Ellers synes Ole Bakkehaug at Vermund Halhjem greide seg godt.

— Han ble litt vaklende under utspørringen fra sjøfartsinspektørene. For øvrig hadde han en sterk, klar og rolig fremstilling av hendelsene. Det må jeg berømme ham for.

<b>KRITISERER:</b> Kaptein Ole Bakkehaug på MS «Jupiter» har flere ting å utsette på losens vurderinger.
Helge Skodvin (Arkiv)