– Det å kritisere andre for å gjøre det hun selv og regjeringen ikke får til, er rimelig spesielt, sier Monica Mæland.

Byrådslederen sikter til utspillet fra minister for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland, kommer med i BT i dag .

Der viser Aasland til Høyres alternative statsbudsjett og mener forslaget om en startbevilgning på 10 millioner kroner til nytt høyskolebygg i Bergen er en «høyskolebløff fra Høyre».

Aasland mener beløpet er så lite at det ikke monner.

– 10 millioner fører ikke til mange spadetakene, sa Aasland til BT.

– Da vil jeg minne Tora Aasland om at en startbevilgning på 20 millioner kroner til nytt Gulatingbygg avstedkom to bløtkakespisende statsråder på bergensbesøk, sier Monica Mæland.

– Det blir ikke mange flere spadetak av det.

Mæland mener at det viktigste ikke er størrelsen på beløpet.

– Det viktige er å få en bevilgning på statsbudsjettet. Det gir en garanti for at man kommer i gang. Kjempeviktig for høyskolen og kjempeviktig for Bergen, sier Mæland.

Da den rødgrønne regjeringen la frem sitt statsbudsjett for halvannen måned siden, var det uten en eneste krone til Høgskolen i Bergen. Samtidig lovet de oppstartsmidler i 2010.

– Da lover de noe på vegne av en regjering de ikke nødvendigvis sitter i selv, sier Mæland og viser til at det er stortingsvalg før budsjettet skal vedtas neste høst.

– Det er på grensen til det useriøse.

Si din mening om saken her.

SCANPIX