— Hva tenker du om at dette i realiteten kan være din siste dag som byrådsleder?

— Dette er en dag det er knyttet stor spenning til, men samtidig er det business as usual med pressekonferanser, byrådskonferanse og daglig drift. Så får vi se hvor mange dager jeg skal fortsette å være byrådsleder.

Dagen går blant annet med til å presentere flere gladnyheter for Stolt-Nielsen.

Før møtet har Stolt-Nielsen holdt pressekonferanse om at den internasjonale skolen i Bergen får flytte inn i det gamle lærerhøgskolebygget, og åpnet ny gang- og sykkelvei langs Totalandsvegen i Fana.

- Er det et siste forsøk på positiv profilering?

— Som byrådsleder har man ansvar for å bære frem også gode saker. Vi har snakket mye om dårlige saker, men det skjer også mye bra. Det er naturlig at jeg bærer det frem også. Og dette skjer i dag fordi det skjer i dag. Selv om vi har møtet i kveld, er jeg fremdeles byrådsleder, sier Stolt-Nielsen.

Ikke en dans på roser

- Hvis du skal være helt ærlig: Angrer du på at du tok denne jobben?

— Nei. Ikke en dag.

- Men det har vært en turbulent tid.

— Ja, det har vært ganske turbulent. Men hvis du ikke tåler det, må du finne noe annet å gjøre. Ingen må tro at det å være byrådsleder alltid er en dans på roser. - Hvis du hadde fått gjort noe annerledes det siste året, hva ville det vært?

— Jeg pleier å se mer fremover enn bakover, men det er klart at jeg skulle ønsket meg en annen type debatt i bybanesaken. Det er den som i hovedsak brukes som argument nå, og der kunne man nok gjort ting på en annen måte.

- Men hva skulle du gjort annerledes i den saken?

— Vi hadde et møte i partiets arbeidsutvalg der vi diskuterte om bybanesaken burde tas opp i partiet, eller om den skulle behandles bare av folkevalgte. Partiet valgte enstemmig det siste. Men vi burde innsett at denne saken vekket så mange følelser at den burde vært en runde i partiet. Det har jeg tenkt ganske mye på, og det ville jeg gjort annerledes i dag.

Uerfaren motkandidat

Stolt-Nielsen har tidligere sagt at hun etter kveldens møte er opptatt av at partiet kommer til ro, uansett hvem som går seirende ut. Det er hun også opptatt av i dag.

— Det er avgjørende viktig at vi nå står sammen om valget partiet gjør, og støtter opp om kandidaten som partiet velger i kveld. Vi må bli ferdig med resten av nominasjonsprosessen, og igjen diskutere ordentlig politikk, sier hun.

— Hvis du ikke vinner i kveld, hvor godt forberedt mener du Marti Smith-Sivertsen er til å ta over jobben din?

— Det er det vanskelig for meg å ha noen oppfatning av, men han er jo en flink mann. Han har riktignok største delen av sin politiske erfaring fra et formannskapssystem, men jeg har stor tro på at han vil lære seg parlamentarismen som system om partiet peker på ham. Men han vil måtte ha en bratt læringskurve. Mange viktige saker må han sette seg inn i på kort tid.

- Du har tidligere pekt på din arbeidskapasitet som din kanskje sterkeste side. Hva tror du om hans arbeidskapasitet?

— Haha. Jeg gjør meg ingen tanker om det. Jeg nøyer meg med å ha et forhold til min egen. Han har i noen år valgt å gjøre andre ting, og har bygd opp et suksessrikt firma. Han vil sikkert også kunne være byrådsleder, selv om det er uvanlig å komme inn uten erfaring fra et parlamentarisk system.

Beundrer Mæland

- Hvordan forbereder du deg til kvelden?

— Jeg har ikke gjort noen spesielle forberedelser. Møtet i kveld er for partiet, der de skal ta stilling til hvem som er best egnet. Jeg har en travel dag foran meg, og gleder meg til det blir kveld og partiet er ferdig med voteringen.

- Vi skriver i dag at den ene som skal holde valgkamptale for deg i kveld er Victor Norman. Er du fornøyd med dem som har sagt seg villige til å støtte deg?

— Ja. Det er selvfølgelig hyggelig når folk sier takk, og at det er hyggelig å bli spurt. Så får vi se hva som blir utfallet av møtet.

- Vi skriver også at næringsminister og tidligere byrådsleder Monica Mæland har sagt seg villig til å holde tale for deg, men at dere slo det fra dere. Er det viktig for deg å ikke bli knyttet for sterkt til din forgjenger?

— Nei. Jeg har enorm respekt for Monica og den strålende jobben hun har gjort og fortsatt gjør for partiet. Hun var en byrådsleder som hjalp til å etablere Høyre på over 30 prosent i Bergen. Jeg har enorm beundring og ingen behov for å distansere meg fra henne. Jeg synes derimot ikke det er rimelig å spørre en travel statsråd om hun har anledning til å holde valgkamptale.