— Min klient burde ikke ha vært dømt. Retten burde ha frifunnet ham. Vitneforklaringene var sprikende, og bevisene var ikke klare nok for å dømme ham. Jeg konstaterer at aktor la ned påstand om frifinnelse og at fagdommeren var enig, sier Arild Dyngeland, forsvarer til den 18 år gamle mannen.

Sammen med to jevnaldrende ble 18-åringen funnet skyldig i legemsfornærmelse under særdeles skjerpende omstendigheter. En fjerde 18-åring ble frifunnet av en enstemmig rett.

— Jeg er ikke overrasket over at han ble frifunnet. Det var i tråd med min påstand, sier forsvarer Linda Eide.

Vurderer anke

Aktor Torunn Strand mente det kun var ført bevis for å dømme to av 18-åringene og ba om at de to andre ble frifunnet. Hun fikk medhold av fagdommeren, mens de to lekdommerne mente altså at også tredjemann skulle dømmes.

-Jeg vil diskutere med min klient om dommen skal ankes, sier Dyngeland.

Det var en lørdag i fjor vår at en ung mann slått og sparket ved endestoppet for bybanestoppet i Bergen sentrum. De fire 18-åringene ble tiltalt for legemsfornærmelse under skjerpende omstendigheter.

Uenige om straff

To av dem tilsto i retten og sa unnskyldning til offeret. Det var liten tvil om at de to ville bli dømt.

Den ene av dem fikk 180 timer samfunnsstraff, den andre 90 timer. Fagdommeren mente imidlertid at fengsel i 6-8 måneder hadde vært passende straff for mannen som fikk 180 timer samfunnsstraff, mens den andre burde dømmes til 90 dager fengsel.

Fagdommeren mente også at tredjemann burde idømmes en kortere fengselsstraff når rettens flertall hadde konkludert med at han burde dømmes.

Aktor mente imidlertid at det var flere forhold ved saken som tilsa at det ikke var nødvendig med ubetinget fengselsstraff.

Det har ikke lyktes BT å få kommentar fra forsvarerne til de to mennene som innrømmet straffeskyld, men det er lite trolig at de vil råde sine klienter til å anke.