Et samlet bystyre i Bergen, minus Frp, sendte brev til UNE hvor de ba mynidghetene vurdere søknaden om opphold fra Fatah en gang til.

UNE har nå sendt svar tilbake til politikerne.

Les hele brevet fra UNE her

Tidligere denne måneden bleTaimanAgid Fatah (27) kastet ut av landet. Han kom med sin familie til Norge i 2001, 14 år gammel.

Mens Fatahs mor og seks yngre søsken fikk opphold, fikk Taiman endelig avslag på asylsøknaden i 2006. Etter flere søknader om omgjøring ble det i 2009 fattet vedtak i UDI om at han skulle utvises.

Kunne blitt

I svarbrevet sitt vedgår UNE at Fatah har vært maksimalt uheldig. De viser til forskriften som Stortinget fikk innført i 2004. Den ga opphold til barn av asylsøkere som hadde søkt asyl senest 1.7.2001, og fått endelig avslag senest 1.7.2003.

«Det er altså et faktum i saken til Taiman at dersom han hadde kommet til Norge 1 mnd tidligere i 2001, ville han sannsynligvis fått tiillatelse til videre opphold i Norge høsten 2004», skriver UNE i sitt brev.

De presiserer at de ikke dytter politikerne foran seg i denne saken, eller at politikerne dytter dem foran seg, og poengterer at de kun følger regelverket. Brevet er veldig lite formelt, noe SVs gruppeleder Oddny Miljeteig biter seg merke i.

— Jeg ser på dette som et uvanlig, utfyllende brev. UNE tillater seg nærmest å drøfte saken hans. Jeg opplever at de sier at her er menneske som har vært forferdelig uheldig og falt mellom alle stoler. Men selv om de mener det er urettferdig, så må de følge reglene.

Redusert utestengelse

Opprinnelig fikk Fatah forbud på livstid mot å returnere til Norge. Dette er nå redusert til fem år. Miljeteig mener brevet etterlater seg flere spørsmål.

— At de setter ned innreiseforbudet hans oppfatter jeg er som et resultat av skjønn, på grunn av den urimeligheten som denne ungen mannen er blitt utsatt for.

Hun spør seg selv hvorfor utlendingsmyndighetene ikke har brukt skjønn når de avgjorde søknaden hans i utgangspunktet.

— Det ligger rom for å bruke skjønn i denne saken. Både på humaniært grunnlag og med tanke på hans tilknytning til riket. Selv etter at han ble fraktet til Trandum hadde de anledning til dette.

BURDE SNUDD: Oddny Miljeteig mener UNE burde brukt skjønn i denne saken.
ALEXANDER WORREN (arkiv)