RUNE CHRISTOPHERSEN

— Det er bare én ting som kan hindre alarm, og det tildekking av røykvarslerne, sa vitnet i retten.

Vaktlederen forklarte på rettssakens andre dag at det hendte sensorene på hyblene ble dekket til når beboerne hadde fest. Røykvarslerne var så fintfølende at alarmen på vaktsentralen kunne gå på grunn av sigarettrøyk eller matlaging.

— Det var med hensikt. Vi ønsket å oppdage branntilløp tidlig, sa vitnet.

Da han oppdaget brannen 6. mars 2001, ble han skremt over hvor mye røyk det var i gangen.

— Det var en utrolig røykutvikling. Brannvarslerne skulle slått ut mye tidligere. Det var noe som ikke stemte, sa vaktlederen i retten.

En 35 år gammel mann er tiltalt for mordbrann etter at en av beboerne i hybelhuset omkom i brannen.

Vitnet fikk spørsmål om han trodde røykvarsleren på tiltaltes hybel kunne ha vært tildekket.

— Jeg har meget bestemte meninger om hva som har skjedd der, men jeg vil ikke si så mye om det til retten.

Han ble også spurt om hvorfor han ikke utløste brannklokkene manuelt, slik at beboerne ble vekket.

— Jeg kan ikke svare på hvorfor jeg ikke gjorde det. Jeg var mest opptatt av å hamre på hybeldørene, sa vitnet.

Politiet mangler tekniske bevis som kan knytte tiltalte til dødsbrannen.

Kriminalteknikere har konkludert med at brannen kan ha oppstått som følge av en forsettlig eller uaktsom handling, men at det er tvil om dette.

Påtalemyndigheten mener likevel at forklaringene fra beboere og andre vitner nagler mannen til brannårsaken. Han risikerer 21 års fengsel hvis han blir funnet skyldig.