I 2005 kom det første pålegget om kutt til det statlige barnevernet i region vest.

— Vi fikk beskjed fra statlig hold om å starte en snuoperasjon. I løpet av to år skulle det spares ca. 200 millioner kroner, halvparten i 2005, sier regiontillitsvalgt, Jostein Skogseth.

Stor slitasje

Det er mye penger på et budsjett på drøye milliarden. De tillitsvalgte og ansatte advarte mot følgene av de statlige kuttkravene, og grunnlaget for innsparingskravet. Nå kommer resultatene.

— Vi blir skvist på økonomi og får ikke bruke nok folk. Da blir det slitasje, sykemeldinger, ekstravakter og lav bemanning. Manglende kontinuitet i bemanningen gjøre oppholdsstedet mer utrygt for ungdommen. Tilværelsen blir mindre forutsigbar, ungdommen får mange flere ansatte å forholde seg til og da får du blant annet flere rømninger, sier Skogseth.

Det er en beskrivelse plasstillitsvalgt på Øvsttunsenteret, Maria Rabben, kjenner seg godt igjen i.

— For å spare penger har vi måttet doble tallet på ungdommer, men uten en tilsvarende økning i tallet på ansatte. Og blir det mindre personale, så øker tallet på rømninger. Og vi gir ungdommene et dårligere tilbud.

Må kutte enda mer

Det blir ikke lettere i 2006. I år har barnevernet i region vest fått et budsjett på 1,015 milliarder kroner, 60 millioner kroner mindre enn det som ble brukt i fjor.

Arne Andersen var barnevernsdirektør i Hordaland inntil staten overtok ansvaret for institusjonsbarnevernet i 2004. Han er opptatt av at godt barnevern koster penger.

I 1988/89 satt svært mange ungdommer fengslet over hele landet. Det innledet en offensiv for å sikre et barnevernstilbud for de mest krevende ungdommene.

— Vi fikk bygd Øvsttunsenteret og i løpet av kort tid hadde vi nesten eliminert problemet med ungdom i fengsel. Men det koster penger å hindre rømning. Skal du låse dørene må du ha langt flere ansatte.

Og Maria Rabben er klar på hva hun gjør dersom en ungdom truer seg ut:

— Har vi ikke nok personale til å takle den situasjonen som oppstår, så låser jeg opp døren dersom jeg eller andre står i fare for å bli skadet, sier hun.