Norske flyplasser bryter med internasjonale minstekrav til sikkerhet, mener leder Petter Førde i Norsk Flygerforbund.

— Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart, ICAO, har minstekrav til lys og markeringer, og per i dag er det bare Gardermoen som tilfredsstiller ICAOs krav, sier han.

Flygerne har i lang tid krevd senterlinjelys på rullebanene på de større flyplassene i Norge, uten å bli hørt. Førde, som selv er flyger i SAS Braathens, er ikke i tvil om hva som er problemet:

— Vi vet hvordan økonomien har vært i Avinor under Randi Fleslands ledelse, med disse innsparingene. Så vi har ikke fått den type innflygingslys som finnes stort sett ellers i det siviliserte Europa, sier Førde, som mener senterlinjelys vil forbedre sikkerheten vesentlig.

Avinor igjen

Basesjef Frode Lenning i SAS Braathens på Gardermoen sier dette:

  • Det er ikke tvil om at senterlinjelys er en sikkerhetsmessig forbedring. Så hvis Avinor tar seg råd til det vil vi selvfølgelig applaudere det.

Luftfartstilsynet har tross hendelsene på Flesland ikke kommet med pålegg om senterlinjelys til Avinor. Luftfartsdirektør Otto Lagarhus er likevel kritisk til dagens system.

— På en så stor og viktig flyplass som Flesland bør en ha lys som gjør at piloten kan bruke det automatiske systemet som eksisterer i disse flyene, sier han. Han er for øvrig enig med SAS Braathens i bruken av autopiloten.

Tibakeviser kritikk

Flyhavnsjef på Flesland, Dag Jarle Aksnes i Avinor, tilbakeviser kritikken fra havarikommisjonen.

— Vi vil ikke la være å bygge senterlinjelys av økonomiske årsaker, sier han.

— Men havarikommisjonen mener tydeligvis noe annet?

— Det hører jeg. Men for oss er dette en del av et totalbilde, der senterlinjelys vil være en forutsetning hvis vi skal innføre kategori 3 på Flesland, sier han.

Kategori 3 vil si at man kan lande ned til 200 meters sikt, mens man på Flesland i dag må ha minst 550 meters sikt for å kunne lande (kategori 1).

— Mener du havarikommisjonen tar feil, når de mener en bør få senterlinjelys?

— Nei, jeg mener ikke det.

— Så du er enig i at senterlinjelys vil bedre sikkerheten?

— Vi må se det i en totalvurdering. Vi må først nå vurdere rapporten sammen med Veritas, for å få flyplassen så sikker som mulig, sier han.

Ifølge Aksnes vil senterlinjelys være et av tiltakene de vil vurdere i utbyggingsplanen for 2005-2010.