• Det er så gledelig å se at Bryggen allerede lever mer, sier Kjetil Hauge, lederen for de private gårdeierne på Bryggen. Han rusler blant bodene på den åpne plassen som ble åpnet foran Bryggerekken i fjor.

Brygge Privat Gårdeierforening er fem år. En god del er skjedd på disse årene, men utfordringene i tiden som kommer er også store. De private eier 42 prosent av bygningsmassen og syv av elleve fasader på verdenskulturminnet. Å drive levedyktig næring og samtidig ta vare på fredete bygninger er en spesiell utfordring.

— Vi er genuint interessert i å ta best mulig vare på kulturminnet Bryggen. Samtidig er vi som forening til for at folk skal kunne bruke Bryggen, både de som driver bedrifter her og folk i Bergen by, sier Hauge.

Forrige helg tørrfiskfestival. Denne helgen Bondens marked. Senere i høst kommer Nordsteam 2005, og i september er det igjen klart for «Bønder i bydn». Den åpne plassen som ble frigitt da trafikken ble ført lenger ut mot kaikanten er allerede livlig i bruk. Og dette vil Hauge gjerne bygge videre på.

— Hva er det viktigste dere har fått til på disse fem årene?

— Jeg tror nok det er at vi har bidratt til fornyelsen av plassen foran bryggerekken. Det er gledelig å se hvor annerledes og mer Bryggen lever. Flere og flere griper også muligheten til å formidle produkter og ting de driver med på denne plassen. Det er flott. Vi har fått økt oppmerksomhet rundt Bryggen og håper at det kan bidra til at det blir lettere å få de ressursene som trengs for å få dette til å vare, sier Hauge.