Brushytten er et av Byfjellenes mest kjente og kjære landemerker, men snart kan den 72 år gamle institusjonen ved foten av Blåmanen forsvinne. Vann— og avløpsetaten i kommunen er allerede i dialog med eieren av hytten, Skanseguttenes Forening, for å finne en ny tomt nærmere Fløyen.

Også det populære hyttetunet Aasebø ved Halvdan Griegs vei bør flyttes, mener kommunens vann- og avløpsavdeling. Aasebu består av fire hytter, og brukes til idrettsarrangementer, pensjonistturer, skoleutflukter og ulike fritidsaktiviteter. Det er kommunens idrettsavdeling som er formell eier av Aasebu, og der i gården er man svært overrasket over utspillet fra vann- og avløpsetaten.

Økt aktivitet

— Vi kan ikke se de store problemene med forurensning fra Aasebu, sier driftssjef Terje Fredheim, og viser til at anlegget har lukket septiksystem.

Men ifølge sjefingeniør Arne Seim i Vann- og avløpsetaten representerer både Brushytten og Aasebu en forurensningsfare.

— Aktiviteten rundt disse hyttene har akselerert veldig de siste årene. Forurensnings-risikoen øker når flere mennesker samles på ett sted. Vårt fokus er på drikkevanns-kvaliteten. Derfor går vi inn for å flytte Brushytten og Aasebu til områder utenfor nedslagsfeltet for drikkevannsforsyningen, sier Seim. Han er forberedt på at forslaget vil vekke sterke reaksjoner og heftig debatt blant brukere av byfjellsområdet.

«Føre-var»

Det er byrådet som avgjør om bygningene må fjernes og flyttes. Også innad i kommunen har standpunktet til vann- og avløpsetaten skapt bølger. Idrettsavdelingen oppfatter ikke Aasebu som et konfliktpunkt i det hele tatt.

— Vi kan ikke skjønne annet enn at det må være bedre for brukerne å ha et toalett-tilbud i området, enn at de bruker naturen som «nedslagsfelt», skriver idrettsseksjonen i en høringsuttalelse. Driftssjef Terje Fredheim ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer, utover å fastslå at de nå vil møte vann- og avløpsetatens «for å lytte til argumentene deres».

Hele saken er kommet til overflaten i forbindelse med høringsrunden om bruksplan for Fløyen. Dessuten skal kommunen snart innføre nye og strengere klausuleringsbestemmelser for nedslagsfeltet til Svartediket. Vann- og avløpsetaten mener disse planene må samordnes.

— Men er det påvist et forurensningsproblem fra disse byfjellshyttene i dag?

— Vi er nødt til å se på utviklingen 10-20 år frem i tid. Bruken av områdene øker kraftig, og det vil uansett komme nye bestemmelser som vil sette strenge begrensninger på bruken av områdene rundt Brushytten og Aasebu. Da er det mye bedre å finne permanente løsninger for brukerinteressene nå, fremfor å få en utvikling med mange småkonflikter, sier overingeniør Seim.

«Ulovlig bygget»

— Hvem skal betale regningen?

— Vann- og avløpsetaten må ta kostnadene med dette. Jeg har god tro på at vi skal komme til enighet med de involverte om erstatningsbeløp, sier Seim.

Han antyder to mulige alternative plasseringer for hyttene. En ny Brushytte kan komme ved den såkalte «Blåsesvingen», utsiktspunktet som ligger noen hundre meter nærmere Fløyen enn dagens Brushytte. Erstatningen for Aasebu kan også plasseres i retning Fløyen, men likevel i tilknytning til lysløypen. Det viktige er at de nye hyttene havner utenfor nedslagsfeltet for drikkevannene, sier Seim.

Ifølge Seim er også Aasebu-hyttene bygget uten nødvendige godkjenninger. I så fall er det ekstra pikant, siden det er kommunen selv som står som formell eier av tunet. Idrettslagene Varegg og Viking har gjennom flere års dugnadsinnsats bidratt til opparbeidelsen og driften av anlegget.

Turlaget opprørt

I Bergen Turlag kaller man Vann- og avløpsseksjonens forslag en overreaksjon på et ikke-dokumentert problem.

— Da vi først hørte om forslaget, tok vi det ikke helt seriøst, sier Sølve Sondbø, naturvern- og friluftskonsulent i Bergen Turlag.

LA DEN STÅ: Turvenninnene Grete Færøvik og Ruth Vikebø mener Brushytten er verneverdig. De er rystet over at noen i kommunen kan foreslå noe så dumt som å flytte hytten.
Foto: Arne Nilsen