Politiet la i dag frem nye beviser i Lommemann-saken, blant annet resultatet av fem fotokonfrontasjoner. Den siktede 55-åringen ble i dag fengslet i fire nye uker.

Fikk brev fra datteren

Bildene som ble brukt i fotokonfrontasjonene ble tatt 15. februar. I følge den siktedes forsvarer, Tor Erling Staff, hadde politiet først overlevert et brev fra 55-åringens datter. Så fikk han beskjed om at politiet trengte et nytt bilde av ham.

– Han hadde mottatt et brev som berørte ham veldig sterkt like før politiet kom for å hente ham. Etter hans fremstilling ble han ikke gjort kjent med sin rett til å nekte forklaring. Han ble heller ikke gjort kjent med sin rett til å konferere sin forsvarer, sier Staff til bt.no.

— Samtykket ikke

Staff ba derfor retten ta stilling til om bildene ble tatt i strid med straffeprosessloven.

– Jeg har gjort gjeldende at dette er et ulovlig ervervet bevis, og at det er ulovlig å benytte det. I politiets egenrapport fremgår det heller ikke at han ble informert om sine rettigheter eller at han samtykket til fotografering sier Staff.

Staff ønsker at en domstol snarest mulig skal avklare om bildene kan benyttes som bevis i en rettssak mot den siktede 55-åringen.

Ble ikke tatt stilling til

– Hvis vi kommer til hovedforhandling våren 2009 og det foreligger 75 fotokonfrontasjoner som da blir kjent ugyldig, er ikke det noen heldig situasjon. Derfor brakte jeg dette frem for retten i dag, sier Staff.

Dommerfullmektig Benedicte Malling ville ikke ta stilling til spørsmålet om bildene i fengslingsmøtet i dag.

Politiadvokat Jorid Kile Berg er ikke enig med Staff.

– Vi mener at bildet ikke er ulovlig innhentet. Slik jeg ser det er det opp til dommeren i en hovedforhandling å ta stilling til om bevis er ulovlig ervervet eller ikke, sier Kile Berg.

Liv Solli Okkenhaug (MMS)