Kvinnen fra en av Bergens nabokommuner skaffet seg store mengder narkotiske medisiner fra fem apoteker. Hun skal oppga at hun trengte pillene i sitt virke som veterinær.

Blant medisinene var sterke medikamenter som kan brukes til både dyr og mennesker, deriblant valium, diazepam, kodein, og paralgin forte.

Totalt skaffet hun seg over 16.000 sterke piller. Ifølge tiltalebeslutningen har kvinnen ikke gitt pillene til dyr, men brukt dem selv.

Hun må møte i Nordhordland tingrett, tiltalt for bruk av narkotika og brudd på veterinærloven.

Lovbruddene hun er anklaget for straffes oftest med bøter eller fengsel i inntil noen få måneder.