To personer fra konsulentselskapet Dovre brukte én arbeidsdag i hovedkvarteret til det nederlandske selskapet Mammoet Salvage, ifølge Mammoet selv.

Siden kom rapporten til Dovre Group og Transportøkonomisk institutt med ramsalt kritikk av hele hevingsprosjektet.

Ikke kjent i miljøet

Kritikken førte til at regjeringen for få uker siden utsatte hevingen av den tyske ubåten «U-864» utenfor Fedje.

— Hadde denne behandlingen skjedd i Nederland, ville det blitt folkeopprør, sier Patrick van Seumeren.

Konsernsjefen i Mammoet Salvage besøkte i går Bergen for å fortelle deres side av saken.

Den er slik:

  • Mammoet fikk aldri tilbakemelding fra Dovre. De mener de enkelt kunne rettet opp feil om blant annet selskapets størrelse og organisasjon, om de hadde visst hva Dovre ville skrive.
  • Da de kom til hovedkvarteret i Nederland, brukte to personer bare åtte timer på å gå gjennom prosjektet med Mammoets ansvarlige.
  • Dovre er heller ikke kjent i bergingsmiljøet.

Refser kystministeren

Heller ikke Fiskeri- og kystdepartementet slipper unna kritikk.

Den handler om at regjeringen i sin proposisjon til Stortinget brukte informasjon som var utdatert og direkte feil. Mammoet og Kystverket har fremforhandlet en ny kontrakt, der flere av momentene Dovre etterlyste er på plass.

Ifølge Kystverket ble denne informasjonen overlevert deres overordnede i Fiskeri- og kystdepartementet i slutten av januar i år.

Likevel kom den ikke med i stortingsproposisjonen, som ble lagt frem i begynnelsen av mars.

— Det som kom fra ministeren, var klipp og lim fra Dovres rapport. Ingen av våre kommentarer var omtalt, sier van Seumeren.

Etter det BT erfarer er også frustrasjonen høy i Kystverket over at regjeringen og kystministeren baserte seg på informasjon som ikke lenger stemte.

Den nederlandske konsernsjefen mener fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen kunne ha ryddet mange uklarheter av veien om hun eller en av hennes saksbehandlere hadde tatt en telefon.

— Jeg ble overrasket. Min første reaksjon var å spørre om vi hadde gjort noe feil. Så fant vi ut at det var en rekke misforståelser og feil, sier van Seumeren.

Til høring i Stortinget

Noe av det verste, ifølge van Seumeren, er Dovres bemerkning om at Mammoet er et lite selskap - noe som er viderebrakt i stortingsproposisjonen.

— Vi er en del av et selskap med åtte milliarder kroner i omsetning, og har mange hundre medarbeidere.

— Dovre reagerte på at det ikke fantes morselskapsgaranti. Hvorfor ikke?

— Fordi vi av Kystverket ble bedt om å gi en bankgaranti i stedet. Nå har vi ordnet en slik garanti, uten at Stortinget har fått vite det, sier van Seumeren.

Stortingets transportkomité besluttet i går å holde høring om «U-864»-prosessen. Den vil begynne 27. april, og vil etter alle solemerker gå over flere dager.

— Vi vil ha en bred høring, med mange parter. Mammoet er en av dem, sier Arne Sortevik (Frp). Han er saksordfører for «U-864» i Stortinget.

Kystminister Lisbeth Berg-Hansen ville i går ikke kommentere Mammoets kritikk av hvordan hun og regjeringen har håndtert saken.

Det har ikke lykkes bt.no å få kommentarer fra Stein Berntsen i Dovre.

Kommentarer til saken? Del dem her!