• Det kan bli mye papirarbeid og rutiner, og vi brukes til tider som journalslaver. Samtidig er det veldig lærerikt, sier Turid Grydeland Nordås.

Hun har vært turnuskandidat på Haukeland Universitetssjukehus siden i vår, og valgte sykehuset fordi hun har familie i Bergen. Nå jobber hun på Ortopedisk avdeling.

— Det er ikke tvil om at en lærer mer på et mindre sykehus der en blir kastet ut i det, sier hun.

Turnuslegenes jobb blir gjerne å være på sengeposten og gjøre rutinearbeidet; ta imot planlagte pasienter, gå visitt og skrive ut pasienter, mens andre leger står på operasjonssalen.

Grydeland Nordås var på Haukeland også som student. Hun er positivt overrasket over turnustiden så langt.

— Det er absolutt bruk for oss, og det er alltid noen leger rundt oss som hjelper.

Turnuslege Hans Kristian Maridal ønsket seg også til Haukeland Universitetssjukehus, på grunn av familien. Hvis ikke hadde han valgt et mindre sykehus.

Medstudenter som jobber på små sykehus er alle fornøyde, sier Maridal.

— På et mindre sykehus blir du tvunget til å ta ansvar, på et stort sykehus er det lettere å forsvinne og la være å ta det ansvaret.

Selv er han fornøyd på Kirurgisk avdeling.

— Det kreves at du står på, og det er veldig lærerikt.