Det kom frem under høringen om eldreomsorg holdt i regi av bystyrets omsorgskomité i går.

– Vi har til enhver til minst fem-seks pasienter liggende på sykehuset som ikke skulle ha vært der, men på et sykehjem, sa overlege Paal Naalsund på Haraldsplass sykehus.

– Risikabelt

– Mange eldre blir lagt inn på sykehus rett og slett fordi de ikke klarer seg selv hjemme lenger. Og de kan ikke sendes hjem til utslitte pårørende. Da blir de gjerne liggende glemt og oversett på et tresengsrom med nye akuttpasienter som kommer og går.

– Dette er ikke bare en uverdig tilværelse, det er også en svært utsatt og risikabel situasjon å være i for et gammelt og svekket menneske.

Vasser i bakterier

– Alle vet at man vasser i bakterier på et sykehus. Sykehusinfeksjoner er et svært vanlig fenomen, som slår ekstra hardt til når man har lite motstandskraft. Det hører mer til regelen enn unntaket at et eldre menneske som blir liggende på sykehus i to-tre uker, pådrar seg en eller annen infeksjon, sa Naalsund, som mente å kunne hevde at kommunen bruker lure triks for å skjule hvor mange som i realiteten venter på sykehjemsplass i Bergen.

Ventelister ble obs-lister

I orienteringen fra forvaltningsapparatet om saksbehandling og inntak ble det bekreftet at man ikke lenger opererer med ventelistebegrepet i Bergen.

Nå heter det obs-lister, og pr. i dag er det 10-12 personer som står på denne listen.

Systemet fungerer slik: Når det kommer en søknad om sykehjemsplass, blir det avslag hvis vedkommende ikke oppfyller kriteriene, men også hvis det ikke finnes tilgjengelige plasser. Det som da skjer, er ikke at man blir satt på venteliste i påvente av at det skal dukke opp en ledig plass. Man får avslag og beskjed om at det er muligheter til å anke.

Sykehjem siste utvei

Eller man blir plassert på den såkalte obs-listen. Det vil si at forvaltningsenheten holder den gamle under nøye observasjon med tanke på å sette inn nødvendige tiltak i hjemmet. Filosofien er at sykehjem skal være aller siste utvei. Alle andre mulige tiltak skal være utprøvd først.

– Vekktryllingen av ventelistene er en falsk illusjon som nok tar seg godt ut i politikken, men som ikke har noe med det virkelige behov å gjøre, hevdet Paal Naalsund.

Kritikk fra pårørende

Høringen om eldreomsorg var den første som er arrangert i Bergen. Et sekstitall pårørende var møtt frem for å stille kommunen til veggs, og gjennomgangsmelodien fra dem var anklager om byråkrati i saksbehandlingen og manglende informasjon.

FIKK KRITIKK: Omsorgsdirektør Finn Strand og helsebyråd Liv Røssland fikk klar beskjed fra pårørende om at eldreomsorgen i Bergen ikke er god nok.

VENTEROM: – Sykehus er et risikabelt sted å være for et gammelt og svekket menneske, mener overlege Paal Naalsund.

ARKIVFOTO: TROND SØRÅS

Trond Sørås