• I julehandelen bruker man gjerne en time eller mer på å finne parkeringsplass. Ofte er det kamp om plass til bilen.

Ellen Gjesme og Kjell-Aage Johannessen laster inn helgevarene de har kjøpt på Åsane Senter. I likhet med kunder på Lagunen sliter de ofte med lange køer og fulle parkeringsplasser.

— Når julehandelen setter inn er det kaotisk på parkeringsplassene og veien gjennom Åsane Senter, forteller ekteparet.

Senterledelsen har foreslått at det bør bygges en separat avkjøringsvei fra, og bro over Åsaneveien (E 16 og E 39).

— En slik avlastningsvei kunne ha løst mye av problemet med kødannelsen utenfor og inne i senteret, sier daglig leder ved Åsane Senter, Vidar Aasebøe.

Han beskylder kommunen for dårlig planlegging. En ny vei ville ikke bare løst senterkundenes problemer. Den ville også hjulpet dagpendlerne.

— De som er på vei hjem fra sine arbeidsplasser i andre bydeler, hadde kommet raskere frem, sier han.

Statens vegvesen talte i september i år alle biler som hver time på døgnet passerte forbi Åsane terminal på vei til eller fra Morvik. I løpet av et døgn passerte 14.996 biler. Bilene som kjører motorveien, og til Åsane senter/Arken/IKEA (og motsatt) er ikke tatt med. Men Statens vegvesen anslår tallet til rundt 4000 biler.

- KAOTISK: - Når julehandelen setter inn er det kaotisk på parkeringsplassene,sier Ellen Gjesme og Kjell-Aage Johannessen.
Jan M. Lillebø