HENRIK STÅLHANE HIIM

— En del kommuner i landet har brukt hospitsene som en sosial dumpingplass. Bergen er en av disse kommunene, sier Schou.

Sosialministeren er også sterkt kritisk til hvordan en del private aktører skor seg på bostedsløse. Enkelte har tjent grovt med penger på å tilby et dyrt og dårlig hospitstilbud.

— Det er håpløst at dette skal være et arnested for boligspekulanter. Kommunene må stille krav til standarden på hospitsene.

- Bostedsløse forsømt

Schou var i går i Bergen og åpnet en kommunesamling i Prosjekt bostedsløse i Bergen, et prosjekt som jobber for å sikre byens bostedsløse et bedre tilbud. Ovenfor Bergens Tidende innrømmet hun at tilbudene i Norge til nå har vært for dårlige.

— De bostedsløse er blitt forsømt. Vi har vært for dårlige til å samordne tilbudet, og har ikke hatt god nok overordnet styring. Det ønsker regjeringen å gjøre noe med. Det er uverdig at mange i 2003 ikke har en dør de kan kalle sin egen, sier Schou.

Kommunenes ansvar

Nylig sendte Sosialdepartementet ut en veileder til landets kommuner med råd om hvordan kommunene kan sikre en forsvarlig kvalitet på hospitsene. Rådene ble sendt ut fordi flere kommuner, blant annet Bergen, har leid plasser på steder som ikke oppfyller minimumskrav til standard og kvalitet. Schou understreker at det kun er snakk om råd.

— Regjeringen har ansvar for å skape en overordnet politikk, men det endelige ansvaret for å hjelpe de bostedsløse ligger hos kommunene.

Det er ikke første gangen sosialministeren kritiserer hospitsbruken i Bergen kommune. I flere artikler i november i fjor satte Bergens Tidende søkelys på de kritikkverdige forholdene på flere av byens hospitser. Schou reagerte den gang på at kommunen ikke stilte krav til eierne, og at kommunen ikke fikk et bedre tilbud ut av de 13.000 kronene i måneden en enkelt plass koster.

Jobber med saken

Helsebyråd Helen Nordeide Fløisand synes det er leit at utrykket «sosial dumpingplass» blir brukt om hospitsplasser i Bergen.

— Det kan kanskje ha blitt opplevd sånn av enkelte. Men kommunen holder på med å bedre tilbudet, og har sluttet å bruke de verste.

Nordeide Fløisand sier all kritikken mot hospitsene har ført til at kommunen har vedtatt en plan som inneholder krav til hospitsene.

— Vi har lyst ut tilbud om avtale til hospitseierne, og holder på å behandle søknadene. Vi vil bruke de som har avtale med oss, og de må fylle våre krav. Kun unntaksvis vil vi benytte oss av andre, sier hun.

Avtalene med hospitseierne vil inngås i løpet av september.