Anne Karin Nesse, leder ved Årstad barneverntjenester, forteller i Dagbladet i dag om det hun mener er grov omsorgssvikt i bydelen.

— Noen barn er blitt fire-fem år før de blir sett og fanget opp av barneverntjenesten. Da er de ekstremt understimulerte.

Panisk

Sammen med kollegene Marit Irene Nilsen og Roald Saxvig ramser hun opp flere rystende tilfeller.

  • Femåringer som fortsatt bruker bleier.
  • Femåringer som mangler språk og dunker hodet i veggen for å uttrykke seg.
  • En fireåring som snakket østnorsk, enda begge foreldrene snakket bergensk. Barnet lærte å snakke foran fjernsynet.
  • En jente ble panisk da hun ble plassert i et fosterhjem med innebygd kjøleskap. Hun var vant til å finne maten selv i kjøleskapet hjemme og manglet språk til å si hva hun ville.

Bondevik-lunsj

— Vi ønsker at risikoutsatte familier får mulighet til å få barnehageplass og samtidig beholde kontantstøtten. Ressurssvake foreldre mottar heller kontantstøtte enn å sende barna sine i barnehagen. Der kunne grov omsorgssvikt bli oppdaget i tide, sier Anne Karin Nesse til Dagbladet.

Kollega Nilsen vil gjerne fortelle de som bestemmer om hverdagen de opplever.

— Vi inviterer gjerne statsminister Kjell Magne Bondevik og barneminister Laila Dåvøy til lunsj, så kan de høre hvordan vi på grasroten opplever hverdagen før de tar politiske beslutninger, sier Marit Irene Nilsen.