— Det er bedre for folk å stå i kø enn å få avslag. Køen viser dem hvor debefinner seg i systemet, og gir dem en bekreftelse på at de har rett på ensykehjemsplass. Å få avslag kan være vanskelig å takle, sier direktør BrittHysing-Dahl.

Også sjefsykepleier Elin Sjursen og avdelingsoverlege Bettina Husebø erskeptiske.

— Hvis flere vil få avslag, betyr det at flere vil måtte få hjemmesykepleie.Hjemmesykepleien er allerede en presset tjeneste, sier Sjursen.

Mer tvang

Husebø tror bruken av tvang overfor demente kan komme til øke.

— Bruk av tvangsmidler er i utgangspunktet unødvendig. På grunn av knapperessurser tvinges folk til å bruke bleier, når ingen kan hjelpe dem medå komme på toalettet. Eldre som har angst og ikke tør å bo hjemme kan få beroligende midler som erstatning for omsorg. Dessuten er det mange ektepar som skilles - de har bodd sammeni 50 år, men når én havner på sykehjem, er det ikke plass til den andre. Nånår enda flere kommer til å få avslag, frykter jeg at mangelfull eller feil behandling kan tilta, sier Husebø.

Hun mener Fylkeslegens påbud om å droppe ventelisten følges opp på en dårlig måte.

— Jeg antar at Fylkeslegens utgangspunkt var at alle på ventelisten skulle få plass, ikke bare at listen skulle fjernes, sier Husebø.

Stort behov

Britt Hysing-Dahl hevder behovet for nye sykehjemsplasser er stort.

— Vi ser dette hver dag, vi møter fortvilte pasienter og pårørende somkjemper for en plass. Vi må stoppe opp for å se hva det er somskjer. Kan vi godta at syke mennesker ikke får det tilbudet de har krav på?