— Se på disse, du ser ikke helt fjern ut, gjør du vel, sier øyespesialist Nils Bull. Han trekker frem sitt utvalg av vernebriller. Briller selv den barskeste mann bør kunne leve med noen minutter mellom det gamle og det nye.

— Alle øyeskadene på grunn av fyrverkeri kunne ha vært unngått. Dette er helt unødvendige skader, sier Bull.

Han har ikke lyst til å få nye pasienter etter nyttårsfeiring dette året. I fjor fikk øyeavdelingen på Haukeland sykehus inn fire hankjønn med rakettskader.

Det er gutter og menn som skader seg idet de skal farge himmelen med lys og fargedekorasjoner.

— Jeg skulle ønske kvinnene kunne ta mer ansvar for rakettoppskytingen. De bør i alle fall forlange at mannen kommer hjem med vernebriller, ikke bare raketter, men ikke bare til seg selv også til unger og andre tilskuerne, sier Bull.

80 prosent av raketthandlerne er menn. Ni av ti med øyeskade etter rakett er menn.

De som skyter opp rakettene lever farligst, men helt trygt er det heller ikke å holde seg på tilskuerplass. En tredel av rakettskadene er på tilskuerne. En tredel av de skadde er barn.

Bull har sett til Danmark. Der startet en dansk overlege for noen år siden et korstog mot rakettskader på øyet. Og det har hatt suksess. Årlig kjøper danskene en halv million vernebriller til nyttårsfeiringen. Antallet øyeskader er redusert med 75 prosent. Nå vil øyespesialisten på Haukeland ha en tilsvarende kampanje i Norge.

— Vernebriller bør bli like naturlig som sikkerhetsbelte i bil eller hjelp på sykkel, oppfordrer Bull.

Han har vært i kontakt med fyrverkeriagenter. Der var det liten tenning for. Ballen ble rullet videre til utsalgsstedene. Mens utsalgsstedene vil ikke selge en vare folk ikke spør etter. Og folk spør ikke etter noe de ikke vet kan være smart å ha.

— Enhver seriøs forhandler burde tilby vernebriller, sier Bull.

Småguttene skader seg ikke nødvendigvis selv nyttårsaften. De er vel så utsatt dagene før eller dagen derpå. Da skraper de sammen rakettrester. Noen lager sine egne bomber og raketter, mens andre nøyer seg med å sette fyr på restene.

— Ofte er der tull med lunten som gjør folk går for nær rakettene. En bør aldri forsøke å få ny fyr på en rakett som ikke løste seg ut, sier Bull.

BILLIG FORSIKRING. For en femtilapp er øyet skadeforsikret nyttårsaften. Øyelege Nils Bull vil rakettskadde øyner til livs.