• La oss få deler av de 20 milliardene som staten bruker på subsidier til bøndene, så skal vi skape havbruk, sier Thorolf Magnesen.

Mens franskmennene konsumerer flere hundre tusen tonn skjell i året, eksporterer vi fattige 1500 tonn ut av landet. Ifølge næringen er vekstpotensialet for skjell astronomisk.

— Problemet med å utvikle ny næring i Norge er at vi ikke har risikovillig kapital, sier Thorolf Magnesen. Han er marinbiolog ved Universitetet i Bergen og daglig leder for yngelklekkeriet Scalpro AS i Øygarden.

— Vi trenger betydelig kapital for å utvikle norsk havbruk til noe mer enn laks og ørret. I Norge har vi mulighetene, og vi har penger, men mangler langsiktige programmer for nyskapning i kystsonen, sier Magnesen.

Han ønsker å slå sammen Fiskeri- og landbruksdepartementet for å danne en mer slagkraftig enhet for nyskapning i kystsonen.

— Politikerne sier de skal satse, men det er langt mellom politiske vyer og praksis. Med sin politikk har de skapt usikkerhet i næringen, beklager Magnesen.