Over 7000 foreldre i Bergen som har barn i skolefritidsordning får penger tilbake fra kommunen med det aller første.

Familien Opsvik har betalt 10.000 kroner for mye for skolefritidsordningen til de to barna Lars og Jenny de siste tre årene. I hvert fall dersom beregningene fra kommunerevisjonen viser seg å være riktige.

Politikerne grep inn

I går ble kommunerevisjonens rapport om skolefritidsordningen kjent gjennom Bergens Tidendes presentasjon.

40 millioner kroner kan kommunen ha krevd inn for mye til skolefritidsordningen de siste tre årene. Søndag kveld sa byråd for oppvekst, Anne Gine Hestetun, at hun ikke var beredt til å betale pengene tilbake til foreldrene.

Men i går grep gruppelederne for Høyre, Fremskrittspartiet SV og RV inn. De mener det ikke er grunn til noen bred politisk debatt for å avklare hva som skal gjøres med pengene kommunen har krevd inn for mye.

— Jeg ser ingen grunn til å vente med å ta beslutningen. Er tallene fra kommunerevisjonen riktige, skal foreldrene ha pengene, sier RVs Torstein Dahle. Og får støtte fra Høyres Martin Smith-Sivertsen, Frps Liv Røssland og SVs Ragnhild Hedemann.

Forbrukerråd

De fire partiene har flertall i bystyret, så da blir det med det. Beslutningen er i tråd med det leder for Forbrukerrådet i Hordaland, Anne Råheim, sier.

— Dersom kommunen har tatt seg for mye betalt for skolefritidsordningen må pengene betales tilbake. Det er et prinsipp som gjelder for veldig mange andre kommunale tjenester.

Familien Opsvik innkasserer ikke pengene på forhånd.

— Kommunerevisjonen og kommunen er jo uenige. Først må de bli enige, så får vi se hva som skjer i fortsettelsen, sier Harald.

— Aller helst skulle jeg sett at kommunen brukte pengene til å gjøre ferdig oppussingen av Møhlenpris skole. Disse pengene er tapt, legger han til.

Gode penger

Konen Bjørg er ikke uten videre enig.

— Blir det snakk om så mye som 10.000 kroner synes jeg det er rimelig vi får pengene, men er det snakk om beskjedne 75 kroner i måneden, blir saken en annen.

Hun er opptatt av at kommunen synes å mangle oversikten over hva skolefritidsordningen faktisk koster kommunene.

— Det er tankevekkende at du ikke kan stole på kommunen. Du regner jo med at de vet hva de gjør, og selv har jeg slett ikke forutsetninger for å gå inn og sjekke tallene. Min tillit til kommunen er svekket, slår Bjørg fast.

Leder for forbrukerkontoret mener kommunene sliter med å innføre de nye prinsippene om selvkost.

— Det ser ut til at det kan være det for en del kommunale tjenester som er avgiftsbelagt. Beregningen av selvkost er vanskelig. Det er vanskelig å beregne hva som går med og hvilke kostnader som er knyttet opp til den enkelte tjeneste. Mange kommuner har for dårlige rutiner og mangler erfaring for slike beregninger, sier Anne Råheim.

PENGER IGJEN: I snart tre år har Bjørg og Harald Opsvik betalt for mye for skolefritidsordningen til de to barna Henny og Lars. I verste fall kan det være snakk om over 10.000 kroner.
Foto: Eirik Brekke