— Jeg synes det høres noe tynt ut om slike avgjørelser vanligvis tas av en politijurist alene. Politiet bør innhente tilleggskompetanse i slike saker - det har både ofrene og familiene krav på, mener Borgen.

Hun presiserer at avgjørelsen ikke nødvendigvis er feilaktig, men at faglig ekspertise bør være påkrevd når siktede i sedelighetssaker vurderes løslatt.

— Det er ikke vanlig praksis å koble inn ekspertise på et så tidlig tidspunkt i en sak. En slik vurdering er det politijuristen som tar, og den blir nødvendigvis subjektiv. sier spesialist i psykiatri Kjell Noreik til Bergens Tidende.Han forteller at det er ikke sjelden at politiet slipper ut siktede personer etter avhør.

— Alt kommer an på forbrytelsens alvorlighetsgrad, sier Noreik.- Men "utuktig omgang" bør vel karakteriseres som relativt alvorlig?

— Ja, og jeg skjønner godt at folk undrer seg over løslatelsen. Men politijuristene må forholde seg til loven. Det er jo heller ikke sikkert at en eventuell tiltale mot mannen vil ha samme ordlyd som siktelsen, påpeker Noreik.