• At Bergen kommune ga millionoppdraget til G-Partner, er en ulovlig direkte anskaffelse, sier Robert Myhre, ekspert på offentlige anskaffelser.

I fjor ga Bergen kommune oppdraget med å sikre bevis og å granske den såkalte TTT-skandalen til advokatfirmaet G-Partner. Det skjedde uten anbudsrunde, slik loven krever. I en sak som handler nettopp om anbudsrot.

— Oppdraget har en samlet verdi på over 500.000 kroner og er følgelig en ulovlig direkte anskaffelse, sier Robert Myhre, tidligere leder i Klagenemda for offentlige anskaffelser (Kofa).

— Ut fra de opplysninger jeg har, hadde kommunen tid til å kunngjøre en konkurranse, sier Myhre.

Ikke kunngjort

Bergen kommune utførte kun en begrenset konkurranse ved at to tilbydere ble invitert. Anbudet ble aldri kunngjort i Doffin, databasen for offentlige innkjøp.

Første del av G-Partners oppdrag var bevissikring og andre del granskning. I anskaffelsesprotokollen skriver kommunen at det som hastet var å sikre bevis. Bevissikringen er anslått til å koste mellom 22.000 og 45.000 kroner.

I samme protokoll skriver kommunen at for granskningen vil det kunne tenkes at honoraret kan overstige 500.000 kroner. G-Partners regning havnet på 3,3 millioner kroner, mer en seks ganger anbudsgrensen.

**Les også:

Tre fortsatt siktet**

— Ulovlig anskaffelse

  • Bergen kommune skulle åpenbart ha kunngjort oppdraget på Doffin, ettersom det så vidt vi har fått opplyst ikke forelå noen rammeavtale med G-Partner om granskingstjenester, sier advokat Øystein Horneland i advokatfirmaet Schjødt.

Han representerte den kommunale direktøren som ble anmeldt etter at G-Partner la frem sin rapport.

— I en sak der oppdraget nettopp går ut på å granske gjennomføringen av en offentlig anskaffelse, er det særdeles spesielt at oppdragsgiver og leverandør inngår en avtale som klart fremstår som en ulovlig direkteanskaffelse, sier Horneland.

Kommunens begrunnelse for ikke å utlyse anskaffelsen var at det hastet.

— Det eneste aktuelle teoretiske unntaket er at det er en hastesak. Men da må det være en nødssituasjon, en uforutsett omstendighet. Det var det ikke, og dermed har det vært foretatt en ulovlig direkte anskaffelse av G-Partners tjenester, sier Horneland.

- Groveste form

Dette er ifølge advokaten den groveste formen for brudd på anskaffelsesregelverket, og det eneste bruddet det kan ilegges overtredelsesgebyr for. Dersom saken klages inn for Kofa risikerer Bergen kommune å bli ilagt et gebyr på opptil 15 prosent av kontraktens verdi - med andre ord opptil en halv million kroner.

Også Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er kritisk til Bergen kommunes håndtering av anskaffelsessaken.

— Kommunen vil slite med å berettige at debegrenser konkurransentilkun to tilbydere. Det finnes flere som kunne gi tilbud på denne typen oppdrag. Når kommunen går frem på denne måten begrenser detogså mulighetene for mindre kjente aktører til å komme inn på markedet. Det er uheldig for konkurransen på sikt, sier juridisk rådgiver Trygve Olavson Laake.

**Les også:

Nekter å svare**

— Riktige vurderinger

  • Bergen kommune mener vi har gjort de riktige vurderinger på det tidspunktet anskaffelsen ble gjennomført. Vi hadde behov for bevissikring og en påfølgende granskning. Dette henger nøye sammen. Vi har støttet oss til at det oppsto uforutsette hendelser og hastemomentet. Det er på den bakgrunn man må vurdere om dette var riktig eller ikke. Sakens situasjon på det tidspunkt hadde et hastemoment ved at vi avdekket mistanke om ulovligheter i egen organisasjon, sier Rune Haugsdal, kommunaldirektør for finans i Bergen kommune.

- Hadde det ikke vært mulig å sette ut bevissikring som hasteanskaffelse og så utlyst anbud for granskingen?

— Teoretisk sett så kunne vi nok det. Selv i etterkant ser vi at det ville vært praktisk vanskelig å skille dette. I tillegg har vi det momentet at de vi hadde rammeavtale med var inne i saken i en eller annen sammenheng. Jeg forstår godt spørsmålet, men vi må se dette innenfor rammen på det tidspunktet, med svært alvorlige forhold. Jeg tror denne direkteanskaffelsen tåler en Kofa-behandling, sier Haugsdal.

Burde kommunen handlet annerledes i denne saken?

KRITISK: - En ulovlig direkte anskaffelse, sier Robert Myhre, tidligere leder i Klagenemda for offentlige anskaffelser (Kofa). FOTO: Ina Inglingstad
FAKSIMILE: TTT-saken er en IT- og telefonavtale som kommune utlyste 2008, med anslått verdi på 150-170 millioner kroner. Anbudskonkurransen ble avlyst etter lekkasjemistanker.