Fylkesmannens tilsyn finner fire avvik i sin gjennomgang av skolen. Tilsynet skulle vurdere om skolen har brutt privatskoleloven og om forutsetningene for godkjenningen er oppfylt.

Uforsvarlig ledelse

Dette er avvikene som Fylkesmannen har funnet:

  • John Bauer Bergen har hatt avtaler og betalt kostnader som innebærer at offentlige tilskudd og skolepenger ikke har kommet elevene til gode.
  • Skolen har ikke godkjente skoleanlegg for alle elevene
  • Skolen har ikke hatt en forsvarlig ledelse. Daglig leder er innleid, og kun til stede på skolen to dager i uken.
  • Styret har ikke hatt et forsvarlig system som sikrer at skolen blir drevet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Økonomiske avtaler

Det første punktet er det mest alvorlige. Fylkesmannens folk har gått igjennom alle økonomiske avtaler skolen har med andre selskap, og funnet ut at svært mange av dem er med selskap som er eid av personer i John Bauer-systemet.

Blant annet har skolen kjøpt rekrutteringstjenester, administrasjon, lederopplæring og leid inn daglig leder.

Ved en rekke av avtalene stiller Fylkesmannen spørsmål om avtalene er for høyt priset, eller om de er nødvendige i det hele tatt.

— Kjempegode lærere

Styreleder Sigve Austheim i John Bauer Bergen er uenig med konklusjonene til Fylkesmannen.

– For det første vil vi fremheve at Fylkesmannen ikke har innvendinger mot det akademiske innholdet på skolen. Vi har kjempegode lærere og fornøyde elever, sier Austheim.

Når det gjelder de økonomiske avtalene med «egne» selskaper, mener Austheim at de ikke er i strid med privatskoleloven.

– Dette er uansett avtaler som ligger tilbake i tid. Fylkesmannen har ingen merknader mot de eksisterende avtalene vi har, sier Austheim.

Han sier at skolen det første året hadde en liten administrasjon, og at de innkjøpte tjenestene var nødvendige og kostnadsbesparende.

– Det er ikke slik at disse selskapene kunne ta det de ville. Å kjøpe tjenestene fra andre leverandører ville blitt dyrere, sier Austheim.

Hva mener du om avvikene? Skriv et innlegg her.

PENGEAVTALER: John Bauer Bergen skal blant annet ha hatt økonomiske avtaler med andre selskaper. Mange av dem skal være eid av personer i John Bauer-systemet. ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND