• Strekningen forbi Ådlandsbrua, der traileren kjørte utfor, er innmari skummel, sier Stord-ordføreren.

Ordfører Liv Kari Eskeland (H) er rystet over nok en dødsulykke på E39. Også denne gang gikk det galt på en del av E39 over Stord som kommunen jobber med å få utbedret.

— Men jeg frykter at det går tre-fire år før vi er i gang med det, sier Eskeland.

Ulykkespunktet ligger innenfor det som omfattes av den såkalte Stord-pakken. Det er en plan for å utbedre strekningen fra Heiane i sør til Vestlivegen, like forbi stedet der traileren kjørte utfor.

- En av de verste

— Det er av de verste strekningene over Stord. Her har vi ikke tid til å vente på den ordinære prosessen for veibygging i Norge, sier Eskeland.

Stord-pakken skal skaffe rundt en milliard kroner med hjelp av forskuttering og bompenger.

— Dessverre går arbeidet med Stord-pakken for seint, sier ordføreren.

Lokalpolitikerne venter nå på nye beregninger fra Statens vegvesen. De nye beregningene handler både om trafikkmengder og kostnader. Tallene blir en del av grunnlaget for søknaden om bompenger.

Før de foreligger, kan ikke ordføreren signere noen søknad. Og når søknaden er sendt, skal den godkjennes både av fylkestinget og Stortinget.

Skal legge ny trasé

— Når jeg ser hvor lang tid det tar å få gjennom slike søknader, er jeg redd det tar tre-fire år før vi er i gang, sier Eskeland.

Forbi Ådlandsbrua er det snakk om å anlegge ny vei ved siden av den eksisterende. Sør for brua skal veien inn i tunnel i stedet for som i dag over en bakketopp.

Ordføreren beskriver Ådlandsbrua som et skummelt punkt:

— Svingen inn mot brua har guffen dosering. Den elven lurer deg litt, fordi det som regel blir kaldere akkurat der. Du kan gjerne kjøre på tørr og bar vei og oppleve at det fryser på akkurat her, sier hun.

Vegvesenets avdelingsdirektør for Hordaland, Olav Finne, er mindre optimistisk enn ordføreren når det gjelder fremdrift for Stord-pakken.

Neppe før 2018

— Realistisk blir det neppe statlige penger til Stord-pakken før tidligst 2018, sier Finne.

Nøkkelen til statlige midler er nemlig Norsk Transportplan (NTP). Stord-pakken ligger ikke inne i det foreløpige utkastet til NTP. Det endelige forslaget kommer fra regjeringen i april.

Neste runde med NTP handler om hvilke veier og broer som skal få penger etter 2018.

Ifølge Finne gjenstår en god del planarbeid for Stord-pakken. Utbedringene er på plass i kommunens arealplan. Vegvesenet jobber nå med en kommunedelplan. Deretter må omleggingene detaljeres i en reguleringsplan.

— Etter en dødsulykke på glatt føre i Flåm for noen år siden, satte vegvesenet opp en værstasjon som varsler entreprenøren når det er glatt på broen. Kan det være aktuelt å sette opp en slik på Ådlandsbrua i påvente av ny vei på strekningen?

— Det kan selvsagt være aktuelt. Først må vi vite mer om årsaken til ulykken, sier Finne.