Den overgreps— og voldsdømte 51-åringen og hans kone er tamiler fra Sri Lanka, men er norske statsborgere. De har bodd i Norge siden slutten av 80-tallet.

Stor skam

Flere tamilske vitner forklarte i retten at en sak som gjelder seksuelle overgrep, bringer stor skam over familien i det tamilske miljøet.

Skammen går også ut over jenten som ble misbrukt. Vitnene forklarte at både faren, moren og de to døtrene risikerer at de tamilske familiene de har kontakt med ikke vil ha noe med dem å gjøre dersom faren ble dømt. I dommen legger byrettsdommer Håkon Rastum vekt på familiens fremmedkulturelle bakgrunn:

«Med den kulturen denne familien kommer fra har det i tillegg vært ekstra vanskelig for de fornærmede å komme seg ut av forholdet enten med å flytte, kontakte barnevernet eller politiet, da mannen bestemmer i familien og det er en skam for alle i familien å bringe slike problemer ut til andre.

Av allmennpreventive hensyn må det norske rettsapparatet vise at slike handlinger fra tiltalte er meget alvorlig, at de vil bli reagert meget strengt på uansett kulturell bakgrunn,» heter det blant annet i dommen.